Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Parapsykologia, PSI, rajatieto, kummitukset, yliaistilliset tapahtumat jne. huuhaatieto tähän osioon.

Valvojat: Raid, Moderaattorit

Tracker
Philip Marlowe
Viestit: 1129
Liittynyt: Ke Helmi 04, 2015 9:13 am

Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja Tracker » Pe Helmi 01, 2019 11:16 pm

Richard Lindzen piti Lontoossa 08-10-2018
luennon, jossa hän käsitteli ilmastopelotetta toteamalla IPCC:n dogman olevan väärässä ja jota valitettavasti harhaan johdetut päättäjät vievät kohti turmiota, missä etenkin köyhimmät kärsivät eniten.
Maapallon lämpeneminen kahdessa eri kulttuurissa
Richard Lindzen

Yli puoli vuosisataa sitten, kirjailija ja fysikokemisti C. P. Snow, joka palveli useissa tärkeissä julkisissa tehtävissä ja lyhyen ajan myös Britannian valtion hallinnossa, tunnetaan myös pohdiskeluistaan kahden rinnakkaiskulttuurin välisestä suhteesta:

Snow: “Olen monasti ollut mukana ihmisten joukkotapaamisissa, joissa perinteisen kulttuurimääritelmän mukaan paikallaolijat ovat oletettavasti korkeasti koulutettuja [sivistyneitä] henkilöitä, mutta jotka suurella antaumuksella esittävät ihmettelevänsä tiedemiesten joukossa vallitsevaa lukutaidon puutetta. Olen kerran tai kaksi provo-soitunut kysymään tällaiselta ryhmältä, moniko heistä voisi selittää termodynamiikan toista lakia. Palaute jätti kylmäksi: se oli myös kielteinen. Kuitenkin luonnontieteellinen kysymykseni oli verrattavissa sellaiseen, jossa olisin kysynyt: oletteko lukeneet edes yhtä Shakespearen teosta?

Nyt uskon, että jos olisin esittänyt yksinkertaisemman kysymyksen – kuten mitä tarkoittaa sana massa tai kiihtyvyys, joka on luonnontieteellinen vastine kysymykselle: osaatteko lukea? – korkeintaan yksi kymmenestä näistä “korkeasti” oppineista olisi tuntenut puhuvansa kanssani samaa kieltä. Näin modernin fysiikan mahtava ajatusrakennelma kehittyy ja enemmistö länsimaiden fiksuimmista ihmisistä ymmärtää siitä yhtä paljon kuin neoliittiset esi-isämme olisivat siitä ymmärtäneet.”

Pelkään, että tuskin mikään on muuttunut C. P. Snow’n esittämästä arvioinnista 60 vuotta sitten. Vaikka jotkut saattavat väittää, että tietämättömyys fysiikasta ei vaikuta poliittisiin kykyihin; se ehdottomasti vaikuttaa luonnontieteestä tietämättömien poliitikkojen kykyyn käsitellä tavanomaisia luonnontieteeseen perustuvia asioita. Tällöin ymmärryksen puute voi myös altistaa hänet vihamielisen [rikollisen] hyväksikäytön uhriksi. Koska demokratia edellyttää, että luonnontieteisiin perehtymättömät poliitikot joutuvat joka tapauksessa ottamaan kantaa myös tieteellisiin ongelmiin, voi tällöin usko ja luulo helposti korvata ymmärryksen; tosin liian yksinkertainen ja virheellinen kerronta voi antaa tieteeseen perehtymättömille poliitikoille mielikuvan, etteivät he ole täysin vailla luonnontieteellistä “ymmärrystä”. Maapallon lämpeneminen, tarjoaa tästä kaikesta lukuisia esimerkkejä.

Haluaisin aloittaa luentoni yrityksellä pakottaa yleisössä olevat tiedeihmiset tajuamaan ilmastojärjestelmän todellisen luonteen ja auttaa niitä motivoituneita “epätieteellisiä” kuulijoita, jotka lukeutuvat C. P. Snow’n ryhmään “yksi kymmenestä”, kohoamaan triviaalisten yksinkertaistusten yläpuolelle.

Ilmastojärjestelmä
Seuraava kuvaus ilmastojärjestelmästä ei sisällä mitään, mikä olisi vähimmässä määrin ristiriitaista ja odotan, että jokainen, jolla on luonnontieteellinen tausta pystyy helposti seuraamaan esitystäni. C. P. Snow’n havainnoista huolimatta yritän tehdä kuvaukseni ymmärrettäväksi myös vailla luonnontieteellistä taustaa oleville kuuljoille.

Järjestelmä, johon tutustumme, muodostuu kahdesta keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevasta turbulentista [pyörteisestä] fluidista (ilmakehä ja meret). Turbulenssilla tarkoitan yksinkertaisesti sellaista vaihtelevaa pyörteisyyttä, jota tavataan solisevassa purossa tai kiehuvassa vedessä, vaikka se tapahtuukin merien ja ilmakehän planetaarisessa mittakaavassa. Turbulenttisen virtauksen vastakohta on laminaarinen virtaus, mutta jokainen neste/kaasu, joka pakotetaan virtaamaan tarpeeksi nopeasti, muuttuu pyörteiseksi ja vähentää tällaisen pyörteisen virtauksen ennustettavuutta. Vuorovaikutuksella tarkoitan yksinkertaisesti, että ne aiheuttavat keskinäistä paine- ja lämmönvaihtoa.

Nämä fluidit sijaitsevat pyörivällä planeetalla, jota aurinko lämmittää epätasaisesti. Liik-keet ilmakehässä (ja hieman vähemmän myös merissä) johtuvat auringon epätasaisesti jakautuneesta vaikutuksesta. Aurinko itse voi olla vakaa, valaisten tropiikkia kohtisuoraan mutta vain hipoo Maan napoja. Merten säätelijät ovat huomattavasti monimutkaisempia; niissä vaikuttavat tuulien painevaihtelut ja kylmien ja suolaisten vesien vajoaminen syvyyteen. Myös maapallon pyörimisellä on monia seuraumuksía, mutta tässä vaiheessa tyydymme yksinkertaisesti toteamaan säteilyn jakautuvan leveyspiirien mukaan.

Merissä esiintyvien kiertojen ja virtojen kestot vaihtelevat vuosista vuosituhansiin kuljettaen lämpöä merenpinnalle ja siitä pois. Merten mittakaavasta ja [veden] tiheydestä johtuen, virtausnopeudet ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin ilmakehässä ja liittyvät myös paljon pitempiin aikajaksoihin. Se tosiseikka, että nämä virtaukset kuljettavat lämpöä vuoroin pinnalle ja vuoroin pinnalta pois, tarkoittaa, että itse merenpinta ei ole koskaan lämpötasapainossa maapallon ulkopuolisen avaruuden kanssa. Toisin sanoen, auringosta tuleva lämpö ja maan pinnalta avaruuteen karkaava [lämpö]säteily eivät koskaan ole täsmällisessä lämpötasapainossa keskenään. Tämä johtuu siitä, että lämpöä jatkuvasti sekä varastoituu meriin että myös poistuu meristä mikä näkyy jonkinlaisena vaihteluna pintalämpötiloissa.

Merien ohella ilmakehä on vuorovaikutuksessa myös erittäin vaihtelevien maan pinnan-muotojen kanssa. Ilmavirtojen kulkiessa vuorijonojen yli, itse virtaus vääristyy voimak-kaasti. Siksi topografialla [maan pinnanmuodoilla] on merkittävä muokkaava vaikutus alueelliseen ilmastoon. Tällaisten vääristyneiden ilmavirtausten tuottamat aaltomaiset fluidivirtaukset voivat muuttaa ilmastoa kaukaisillakin alueilla. Ilmaston tietokone-simulointi (mallintaminen) ei yleensä onnistu kuvaamaan tyydyttävästi tämän kaltaisia ilmiöitä.

Vesi on sekä nesteenä, kiinteänä että höyrynä [kaasuna] elintärkeä osa ilmakehän koostumusta ja muutokset sen eri olomuotojen (faasien) välillä vaikuttavat erittäin voimakkaasti ilmakehän energiavirtoihin. Kullakin olomuodolla on myös oma tärkeä säteilyvaikutuksensa. Te kaikki tiedätte, että jään sulattamiseen tarvitaan lämpöä ja lisälämpöä tarvitaan edelleen, jotta sulaneesta vedestä muodostuisi vesihöyryä. Sanalla humiditeetti (kosteus) kuvataan ilman sisältämän vesihöyryn määrää. Lämmön kulku muuttuu käänteiseksi, kun olomuodon muutos tapahtuu päinvastaiseen suuntaan; toisin sanoen lämpöä vapautuu, kun höyry tiivistyy jälleen vedeksi ja edelleen kun vesi jäätyy. Lämmön vapautuminen vesihöyryn tiivistyessä synnyttää ukkospilviä (tunnetaan nimellä cumulonimbus) ja ukkospilvissä piilevä energia voidaan verrata vetypommin laukaisussa vapautuvaan energiaan. Tämän sanon vain korostaakseni näiden energiamuunosten suurta merkitystä. Pilvet sisältävät vettä pieninä pisaroina ja jäätä pieninä kiteinä. Yleensä nämä pienet pisarat ja jääkiteet pysyvät pilvessä ylöspäin suuntautuvan ilmavirran voimasta, mutta kun ne kasvavat riittävän suuriksi, ne vajoavat nousevan ilmavirran läpi pudoten maanpinnalle vetenä tai lumena [rakeina].

Eivät vain nämä olomuotomuutokseen vaikuttavat energiat ole tärkeitä, vaan myös vesi-höyry ja pilvet (sekä jää- että vesimuodossa) vaikuttavat voimakkaasti [lämpö] säteilyyn. Vaikka en ole vielä käsitellyt kasvihuoneilmiötä, niin olette kaikki varmaan kuulleet, että hiilidioksidi on kasvihuonekaasu ja, että tämä selittää sen lämmittävän vaikutuksen. Teidän tulisi siksi ymmärtää, että kaksi todella tärkeintä kasvihuonevaikuttajaa ovat vesihöyry ja pilvet. Pilvet ovat lisäksi erinomaisia auringon valon heijastajia.

Energiavirtojen kuvaamisessa käytetty suure on wattia per neliömetri. Tämän järjestel-män energiabudjetti käsittää absorption ja uudelleensäteilyn suuruudeltaan noin 200 wattia per neliömetri. Ilmakehän hiilidioksidin kaksinkertaistuminen aiheuttaa noin 2%:n häiriön tähän budjettiin. Yhtä suuren vaikutuksen aiheuttaisivat myös pienet muutokset pilvisyydessä ja muissa tekijöissä ja sellaiset muutokset ovat yleisiä. Maapallo saa auringosta keskimäärin noin 340 wattia per neliömetri, mutta siitä noin 140 wattia per neliömetri heijastuu maanpinnalta ja etenkin pilvistä takaisin avaruuteen. Näin ollen jää noin 200 wattia per neliömetri, jota maapallon tulisi säteillä avaruuteen ylläpitääkseen energiatasapainon. Aurinko säteilee näkyvän valon spektrialueella, koska sen lämpötila on noin 6000 K. “K” viittaa Kelvin lämpötila-asteikkoon, joka on yksinkertaisesti Celsius-asteet plus 273. Nolla K on alhaisin mahdollinen lämpötila ja Celsius asteina -273 C. Lämpötila määrittelee säteilyn spektrin. Jos maapallolta puuttuisi ilmakehä (mutta argumentoinnin vuoksi maanpinta edelleen heijastaisi 140 wattia per neliömetri), sen tulisi säteillä n. 255 K:ssä; tässä lämpötilassa säteily tapahtuisi pääosin infrapuna-alueella.

Mutta Maata ympäröivät ilmakehä sekä meret mistä seuraa joukko hankaluuksia. Varoitan, että se, mistä nyt puhun, edellyttää teiltä jonkinverran keskittymistä. Valtamerestä tapahtuva haihtuminen lisää ilmakehän vesihöyrypitoisuutta. Vesihöyry sekä absorboi että emittoi erittäin voimakkaasti [spektrin] infrapuna-alueella. Tätä tarkoitamme, kun kutsumme vesihöyryä kasvihuonekaasuksi. Juuri vesihöyry estelee infrapuna-säteilyn poistumista maanpinnalta ja kohottaa näin maanpinnan välittömässä tuntumassa olevan ilman lämpötilaa.Tällöin konvektio [nousuliike] alkaa toimia kuin kuumenevassa vesikannussa. Koska ilman tiheys [ja myös paine] alenee korkeuden kasvaessa kelluvat ainesosat [molekyylit] laajenevat noustessaan. Tämä johtaa ilman jäähtymiseen, ja samalla sekoittumisen ansiosta molekyylien lämpötila laskee korkeuden kasvaessa, sen sijaan, että lämpötila säilyisi muuttumattomana. Tilanne mutkistuu, kun ilman kyky pidättää siinä olevaa vesihöyryä vähenee nopeasti lämpötilan laskiessa. Tietyn korkeuden yläpuolella vesihöyryä on niin vähän, että [infrapuna] säteily pääsee karkaamaan avaruuteen. Tällä korkeudella (noin 5 km) lämpötilan tulee olla noin 255 K, jotta vallitsisi tasapainotila tulevan säteilyn kanssa. Konvektion aiheuttama lämpötilan lasku korkeuden kasvaessa edellyttää kuitenkin, että maanpinnan lämpötilan tulee olla yli 255 K. Havaitaan, että se onkin 288 K, joka on maapallon pinnan keskilämpötila. Tätä siis kutsutaan kasvihuoneilmiöksi.

Onkin mielenkiintoinen sattuma, että, jos konvektio olisi ylläpitänyt tasaista lämpötilaa, ei kasvihuoneilmiötä olisikaan. Kuitenkin todellisuus on vielä monimutkaisempi. Muun muassa ylätason cirruspilvet, jotka absorboivat ja emittoivat infrapunasäteilyä hyvin tehokkaasti, estävät alhaalta tulevan infrapunasäteilyn pääsyä ylöspäin. Siksi tällaisten pilvien esiintyessä yli 5 km:n korkeudessa, niiden yläpinta, eikä suinkaan 5 km:n korkeus, määrittää tason, millä korkeudella infrapunasäteily saavuttaa avaruuden. Muiden kasvihuonekaasujen (kuten hiilidioksidin) lisääminen nostaa tätä emissiokorkeutta, ja konvektiivisen sekoittumisen takia uusi taso on kylmempi. Tämä alempi lämpötila taasen vähentää poistuvan infrapunasäteilyn vuota. Jotta säteilytasapaino palautuisi, ilmakehän tulisi lämmetä. Hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistumisen arvioidaan aiheuttavan noin 3,7 wattia per neliömetri suuruisen lisäpakotteen, mikä on hieman alle 2% sisään tulevasta säteilystä (200 wattia per neliömetri). Monet tekijät kuten pilvisyysalueen laajuus ja korkeus, lumipeite ja merivirrat aiheuttavat [luonnostaan] yleisesti tämän suuruisia muutoksia.

On tärkeätä huomata, että sellaisen järjestelmän, heilahdusaika vaihtelee sekunneista vuosituhansiin, jopa ilman muita selkeitä pakotteita kuin vakaa aurinko. Suuri osa populäärikirjallisuudesta (ilmastodebatin molemmilta puolilta) olettaa, että kaikki muutokset ovat jonkin ulkopuolisen tekijän aiheuttamia. Ilmastojärjestelmää ohjaa tietysti aurinko, mutta vaikka aurinkopakote olisi vakio, niin ilmasto vaihtelisi joka tapauksessa. Tämänhän te kaikki olette pitkään tienneet, vaikka ette ole sitä ehkä mieltäneet. Kyllähän teidän on helppo todeta, että viulun jousen tasainen työntö aiheuttaa kielessä värinää tuottaen ääntä. Samalla tavalla ilmakehä- ja valtamerijärjestelmä vastaa tasaiseen pakotteeseen omilla vaihtelutavoillaan (jotka toki ovat monimutkaisempia kuin viulun kielen moodit). Lisäksi valtamerien massiivinen luonne aiheuttaa sen, että tällaiset vaihtelut voivat kestää pikemmin vuosituhansia kuin millisekuntteja. El Niño on verrattain lyhyt esimerkki, joka kestää muutamia vuosia, mutta useimmat näistä sisäisistä vaihteluista ovat niin pitkiä, ettei meidän verraten lyhyt mittaushistoriamme kykene niitä edes tunnistamaan. Luonnosta löytyy lukuisia esimerkkejä sisäisestä vaihtelusta, mukaan lukien noin 11-vuoden mittaiset aurinkopilkkujaksot ja Maan magneettikentän napavaihdot muutaman sadan tuhannen vuoden jaksoissa. Tässä mielessä ilmastojärjestelmä ei poikkea muista luonnon järjestelmistä.

Toki tällaiset järjestelmät vastaavat myös ulkoisiin pakotteisiin, mutta järjestelmien vaihtelevuuden osoittamiseksi ei pakotteita tarvita. Vaikka edellä sanottu on täysin kiistatonta, olkaa hyvät ja pohtikaa sitä hetken. Ajatelkaa järjestelmän valtavaa heterogeenisyyttä ja monimutkaisuutta sekä vaihtelumekanismien kirjavuutta, silti tämän hetken kertomusta [ilmastovaihtelusta] pidetään yleisesti “ratkaistuna tieteenä” (“settled science”)!

Populääri kertomus ja sen poliittinen alkuperä
Seuraavassa kerron ilmastojärjestelmään sisältyvästä tämän hetkisestä populäärikertomuksesta. Sen mukaan ilmasto, monimutkainen, monien muuttujien järjestelmä, tiivistetään yhteen ainoaan muuttujaan eli maailman keskilämpötilaan, jota pääasiallisesti säätelee noin 1-2 prosentin poikkeama energiabudjetissa. Poikkeaman taasen aiheuttaisi vain yksi ainoa muuttuja – [ilmakehän] hiilidioksidi – eikä monien muiden muuttujien merkitystä huomioida, vaikka niillä jokaisella olisi vähintään saman suuruinen vaikutus.

Tämä on varsin erikoinen väitepari, joka perustuu lähes maagista päättelyä muistutta-vaan ajatusjuoksuun. Se on kuitenkin tarina, joka on laajalti hyväksytty, jopa monien skeptikkojen piirissä. Tällainen hyväksyntä on voimakas osoitus C. P. Snow’n tunnistamasta kultturiongelmasta.

Monet poliitikot ja tieteelliset seurat menevät vielä pidemmälle: hyväksyvät hiilidioksidin määrääväksi muuttujaksi, vaikka ihmiskunnan CO2-päästöt ovat pienet verrattuna paljon suurempaan, mutta epätarkasti tunnettuun merten ja biosfäärin aiheuttamaan luonnollisen CO2 vaihteluun. He uskovat varmasti tietävänsä tarkalleen, mitä toimenpiteitä tarvitaan hiilidioksiditasojen säätelemiseksi.

Vaikka jotkut tiedemiehet olivat tarjonneet tätä näkemystä jo 200 vuotta sitten, siitä oli 1980-luvulle tultaessa yleisesti luovuttu. Kun NASA’n tiedemies, James Hansen, vuonna 1988, kertoi USA:n senaatissa, että silloinen kesän lämpö johtui hiilidioksiditason noususta, jopa Science-lehti kertoi ilmastontutkijoiden epäilevän väitettä. Tämän ääriasenteen muuttuminen nykyiseksi dogmaksi [opiksi] johtuu poliittisista toimijoista ja muista tahoista, jotka etsivät itselleen hyödyntämismahdollisuuksia monen miljardin suuruisesta energiasektorista. Yhtenä esimerkkinä oli maailmalla operoiva byrokraatti ja “helppoheikki” Maurice Strong, joka vietti viimeiset vuotensa Kiinassa yrittäen välttää syytettä roolistaan YK:n Oil for Food ohjelmaan liittyvässä skandaalissa. Strongia on usein kiitetty maapallon lämpiämistä koskevan liikkeen alullepanijana varhain 1980-luvulla. Seuraavaksi hän auttoi Rion konferenssin masinoimisessa, jonka tuloksena oli UN Framework Convention on Climate Change [YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus]. Myös monet muut kuten pääministeri Olof Palme ja hänen ystävänsä Bert Bolin, josta tuli IPCC:n (hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin) ensimmäinen puheenjohtaja, olivat aktiivisia niinkin varhain kuin 1970-luvulla.

Poliittinen intomielisyys on vain lisääntynyt sen jälkeen, kun poliittinen ideologia on alkanut esittää merkittävää osaa ilmastoasiassa. Muutama vuosi sitten, Christiana Figueres, joka oli tuolloin YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen pääsihteeri, totesi ihmiskunnan olevan ensimmäistä kertaa historiassa asettamassa itselleen tehtävää, jonka tarkoituksena on muuttaa [maapallon] talousjärjestelmää.

Neiti Figueres ei ole ainoa tässä uskossaan. Paavi Francisin läheisin neuvonantaja arvosteli ankarasti konservatiivisia ilmastonmuutosskeptikkoja USA:ssa syyttäen heidän näkemyksistään kapitalismia. Keskustellessaan lehdistön kanssa Kardinaali Oscar Rodriguez Maradiaga kritisoi tiettyjä liikkeitä Yhdysvalloissa, jotka olivat ennakoiden asettuneet vastustamaan suunniteltua paavillista kiertokirjettä, joka koski ilmastonmuutosta. Hän sanoi, että “ympäristöasioita koskeva ideologia on liian tiukasti sitoutunut kapitalismiin, joka ei halua lopettaa “ympäristön pilaamista”, koska he eivät halua luopua voitoistaan.

Menneenä elokuuna ilmestyi Proceedings of the National Academy of Sciences- lehdessä (USA:n kansallisen tiedeakatemian julkaisu) kirjoitus, joka vilisi sanoja kuten “saattaa olla” ja “voisi ehkä olla”, ja joka päätyi toteamukseen, että tarvitaan “kollektiivinen ihmiskunnan päätös” ohjaamaan “Maan järjestelmä” pois uhkaavalta jyrkänteeltä ja pitämään Maa asuttuna. Kirjoittajat totesivat tämän edellyttävän “koko maallisen järjestelmän hallintaa – biosfääriä, ilmastoa ja yhteiskuntia. Näin voitaisiin vaatia myös koko globaalitalouden irrottamista hiiliriippuvuudesta, biosfäärin hiilinielujen parantamista, käyttäytymistapojen muutoksia, teknologisia innovaatioita, uusia hallintojärjestelmiä sekä sosiaalisten arvojen muutoksia.”

Huomatkaa, että maailmassa, jossa tukeudutaan sekavaan “varovaisuusperiaatteeseen” pelkkä väite etäisestä mahdollisuudesta tekee äärimmäiset toimeenpiteet oikeutetuiksi.

Todennäköisesti näiden ihmisten epätoivoisesti tavoittelema määräysvalta sisältää myös vallan, jolla peruutetaan se asema ja hyvinvointi, jonka tavallinen ihminen on saavuttanut ja edelleen saavuttaa fossiilisten polttoaineiden käytön mahdollistaman teollisen vallankumouksen ansiosta. Tällä vallassaolijat palauttavat tavalliset ihmiset mielestään soveliaammalle tasolle eli “maaorjiksi”. Samalla riistetään entistä useammilta maailman köyhimmiltä mahdollisuus parantaa olojaan.

Kaikesta huolimatta näitä vaatimuksia esitettään meidän yhteisöjemme johtajille, yhdessä sen tekovalheen kanssa, että 97% tiedemiehistä yhtyy ilmastouhkiin. Johtajamme eivät uskalla olla eri mieltä ja jatkavat sopulimaisesti kohti teollistuneen yhteiskunnan itsemurhaa. Jälleen mikään ei paremmin kuvaa ongelmaa, jonka C.P.Snow tunnisti.

On mielenkiintoista, että “tavalliset” ihmiset (toisin kuin “sivistynyt” eliitti) näkevät läpi tämän esitetyn hölynpölyn. Mistä johtunee, että elittimme on niin haavoittuvainen ja mikä panee niin monet tiedemiehistämme kannattamaan tällaista hölmöyttä? Vastaus tustkin imartelee kumpaakaan ryhmää.

Arvioikaamme ensiksi “haavoittuvaista” eliittiämme.
1. Heidät on koulutettu järjestelmässä, jossa menestymisen oletetaan liittyvän kykyyn miellyttää opettajiaan. Toisin sanoen heidät on ehdollistettu suhtautumaan kaikkeen rationaalisesti.

2. Vaikka he ovatkin haavoittuvaisia väärille narratiiveille, he ovat paljon vähemmän taloudellisesti haavoittuvaisia kuin tavalliset ihmiset. He uskovat olevansa riittävän varakkaita kestääkseen ehdotetun politiikkamuutoksen aiheuttamaa tuskaa ja että he ovat riittävän ovelia saadakseen usein jopa taloudellista hyötyä tällaisesta politiikkamuutoksesta.

3. Narratiivi on tarpeeksi yksinkertainen, jotta eliitti voi kuvitella “ymmärtävänsä” luonnontiedettä.

4. Monille etenkin poliittisesti oikealla oleville, tarve esiintyä älykkäinä panee heidät pelkäämään, että asettuminen vastustamaan kaikkea, mikä kalskahtaa “luonnon-tieteelliseltä”, saattaisi leimata heidät tietämättömiksi, ja tämä pelko ylittää minkä tahansa ideologiselle vapaudelle omistautumisen, joka heillä saattaisi olla.

Mikään näistä tekijöistä ei sovellu “tavalliseen“ [tervejärkiseen] ihmiseen. Tämä saattaisi olla vahvin argumentti kansanvaltaisen demokratian puolesta ja vastustaa sellaista johtajuuta “joka tietää parhaiten”

Entä tiedemiehet?
1. Tiedemiehet ovat spesialisteja. Vain harvat heistä ovat ilmastoasiantuntijoita. Tämä koskee myös oletettuja “ilmastotieteilijöitä”, jotka sotkeutuivat aiheeseen toivoen hyötyvänsä siihen liittyvän rahoituksen valtavasta lisäyksestä globaalin ilmastohysterian seurauksena.

2. Tiedemiehet ovat ihmisiä omine poliittisine näkemyksineen ja monet ovat innostuneet käyttämään omaa tiedetaustaansa ajaakseen poliittista näkemystään (kuten monet julkisuuden henkilöt, joihin jotkut tutkijat haluavat samaistua). Esimerkeiksi sopivat ydinaseiden vastaiset liikkeet, strategisen puolustusaloiteen vastustaminen, Vietnamin sodan vastustaminen, jne.

Tiedemiehet ovat myös herkästi ja kyynisesti tietoisia epätieteilijöiden tietämättö-myydestä ja siitä pelosta, minkä se synnyttää. Tällainen pelko saa haavoittuvaisen eliitin erityisen helpottuneeksi, kun vakuutetaan, että pelottelun taustalla oleva teoria on triviaalisen yksinkertainen ja, että “kaikki” tiedemiehet ovat samaa mieltä. Entinen senaattori ja ulkoministeri John F. Kerry on tyypillinen [politiikko], joka, viitaten kasvihuonekaasujen aiheuttamaan lämpenemiseen, sanoo “Tiedän joskus muistavani, että ollessani lukiossa ja korkeakoulussa, jotkut asiat kemiassa ja fysiikassa olivat vaikeita. Mutta tämä ei ole vaikeata. Se on yksinkertaista. Nuorimmat lapsetkin voivat tämän ymmärtää”. Kuten olette jo ehkä huomanneet kasvihuoneilmiö ei ole niinkään helppoa. Vain todella välkyt lapset voisivat ymmärtää sen. Kerryn myöhemmät selostukset ilmastosta ja sen taustafysiikasta, osoittavat selvästi, että hän ei ole ollut tehtävänsä tasalla.

Todistusaineisto
Tässä vaiheessa ehkä jotkut teistä ihmettelevät vaaralliseen ilmastonmuutokseen liittyviä niin sanottuja todisteita. Entä arktisen alueen häviävä jääpeite, merenpinnan nousu, äärimmäiset sääilmiöt, nälissään olevat jääkarhut, Syyrian sisällissota ja kaikki muukin? Väitteiden valtava kirjo tekee mahdottomaksi osoittaa mitään erityistä syytä [virhettä] joka sopisi niihin kaikkiin. Tietenkään olemassa olevien muutosten luetteleminen ei sellaisenaan merkitsisi kasvihuonelämpiämistä, vaikka havainnot olisivat oikeita (joskin hämmästyttävän usein ne eivät sitä ole). Eikä myöskään viittaisi vaaraan. Huomatkaa, että suurin osa niin sanotuista todisteista viittaavat asioihin, joista teillä ei ole omakohtaista kokemusta. Jotkut väitteistä, kuten äärimmäisiin sääilmiöihin viittaavat, ovat ristiriidassa sekä fysiikan teorioiden että havaintoaineiston kanssa. Tällaisten väitteiden tarkoituksena on ilmeisesti pelotella ja hämmentää yleisöä sekä uskotella todisteiksi sellaista, mikä ei ole edes totta. Jos jostain haetaan todisteita, niin ne löytyvät C.P.Snow’n havaintojen paikkansapitävyydestä. Esitän joitakin esimerkkejä, joilla valaisen mitä tarkoitan.

Ensinnäkin, jotta jokin kelpaisi todisteeksi, sen olisi pitänyt olla yksiselitteisesti ennustet-tavissa. (Tämä on välttämätön, joskaan ei aina riittävä ehto). Kuva 1 näyttää IPCC:n eri mallien ennustukset kesäisen Pohjoisen Jäämeren jääpeitteen “hupenevasta” levinneisyydestä vuoteen 2100 mennessä verrattuna tilanteeseen vuosina 1980-2000. Kuten huomaatte siinä on malli mille tahansa tulokselle. Se muistuttaa hieman kaavaa, millä tarkkuusampuja voi osoittaa olevansa mestari: “ammu ensin ja totea, että mikä tahansa osuma oli se mihin tähtäsit”.

Kuva

Arctic Ice extent2.
Kuva 1. 21 ilmastomallin projektiot [ennusteet] arktisen jään häviämisnopeudesta.
Tarkastelkaamme äärimmäisten lämpötilojen kysymystä, eli onko mitään tutkimusaineistoa, joka edes tukisi syytä huoleen? Näihin ääri-ilmiöihin liittyen tutkimusaineisto ei osoita minkäänlaista muutosta [trendiä pahempaan] ja sen myös IPCC myöntää. Jopa Gavin Schmidt, Jim Hansenin seuraaja NASA:n New Yorkin GISS:n toimipaikassa, on huomauttanut, että “ääri-ilmiöistä esitetyt yleiset väittämät puuttuvat lähes täysin kirjallisuudesta, mutta esiintyvät runsaina yleisessä mediassa”. Hän jatkoi, “että tarvitaan vain muutaman sekunnin oivallus, kun todetaan, että yleinen käsitys globaalista lämpenemisestä tarkoittaa samalla myös kaikkien ääri-ilmiöiden lisääntymistä; se onkin silkkaa hölynpölyä”.

Tämän hölynpölyn keskiössä on kyvyttömyys erottaa säätä ilmastosta. Näin ollen ilmaston lämpenemisellä tarkoitetaan tervetullutta noin yhden asteen lämpötilan nousua pienen jääkauden päättymisestä noin 200 vuotta sitten. Toisaalta sään ääri-ilmiöiden muodostuminen edellyttää noin 20 C asteen suuruista lämpötilan muutosta. Näin isoilla muutoksilla on aivan eri luokan alkuperä kuin mainitulla ilmaston lämpenemisellä. Karkeasti sanottuna ne syntyvät tuulista, jotka kuljettavat lämmintä ja kylmää ilmaa kaukaisilta alueilta, jotka ovat joko hyvin kuumia tai hyvin kylmiä. Nämä tuulet ovat aaltomaisia. Tällaisten aaltojen voima riippuu tropiikin ja pohjoisen napa-alueen lämpötilojen eroista (suurempi ero synnyttää voimakkaampia aaltoja). Kaikki mallit, joilla ennustetaan maapallon ilmaston lämpenemistä, kertovat lämpötilaerojen mieluummin alenevan kuin kasvavan. Siten äärilämpötilaerojen kasvu tukisi pikemmin maapallon jäähtymistä kuin sen lämpenemistä. Kuitenkin, luonnontieteiden suhteen lukutaidottomat ihmiset näyttävät olevan kykenemättömiä erottamaan toisistaan ilmaston globaalin lämpenemisen ja paikallisessa säässä ilmenevät äärilämpötilat. Oikeastaan, kuten aiemmin todettiin, äärisääoloissa ei tunnu olevan havaittavissa minkäänlaista muutostrendiä. Löytyy vain median suurempi kiinnostus sääasioihin, sekä näiden uutisten hyödyntäminen sellaisten ihmisten toimesta, jotka tajuavat, että tällaisten katastrofien projisointi kaukaiseen tulevaisuuteen tuskin pakottaa mihinkään toimeen. Siksi heidän on keksittävä keinot, millä vakuuttaa yleisöä, että vaara on todellinen, vaikka se ei sitä olekaan.

Tämä koskee myös valtameren pinnan nousua. Merenpinta on noussut satoja vuosia noin 8 tuumaa [20 cm] vuosisadassa ja sen kanssa olemme selvästi pärjänneet. Pelon lietsomiseksi haetaan kuitenkin apua sellaisista malleista, jotka ennustavat paljon suurempaa vedenpinnan nousunopeutta. Käytännössä on tiedetty pitkään, että useimmilla rannikkoalueilla, missä korkeusmuutoksia seurataan vuorovesimittareilla [mareografeilla], muutokset merenpinnan korkeudessa johtuvat pääasiallisesti maankuoren korkeusmuutoksista, jotka taasen johtuvat tektoniikasta [maankuoren pystyliikkeistä] ja maankäytön muutoksista.

Sitä paitsi pieni muutos maapallon keskilämpötilassa (oikeastaan lämpötilan nousuno-peudessa) on paljon pienempi kuin IPCC:n käyttämien tietokonemallien ennustuksissa. Vaikka kaikki muutokset olisivat ihmiskunnan aiheuttamia, niin olisi joka tapauksessa johdonmukaista käyttää hiilidioksidipitoisuuden lisäyksestä nykyistä alempaa herkkyyttä, vaikka IPCC väittää, että suurin osa (ei kaikki) lämpenemisestä viimeisten 60 vuoden aikana johtuu ihmisen toimista. Näin ollen ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos ei näytäkään olevan niin vakava ongelma. Tämä tuskin kuitenkaan estää tietämättömiä poliitikkoja julistamasta, että IPCC:n esittämä syy-yhteys on yhtäkuin yksiselitteinen todistus tulevasta katastrofista.

“Kirsikanpoiminta” on aina oma tapauksensa. Kuten, äsken on väitetty, että Grönlannin jäätikön sulaminen on kiihtymässä ja se tulee pahenemaan lämpötilan noustessa. Tiedotteesta oli kuitenkin jäänyt mainitsematta NOAA:n ja Tanskan Meteorologian laitoksen havainnot, että Grönlannin jäämassa on päinvastoin lisääntynyt. Todellisuudessa molemmat väitteet voivat pitää paikkansa, sillä jäämassan lisääntyminen työntää samalla jään reunoja merelle.

Virheellinen tulkinta, liioittelu, kirsikanpoiminta, tai peräti suora valehtelu selittää pääosin kaikki niin sanotut todisteet.

Johtopäätökset
Tässä ne ovat. Epätodennäköinen arvailu, taustanaan väärä todistusaineisto, jatkuvasti toistettuna muodostuu poliittisesti oikeaksi “tiedoksi”, jolla edistetään teollisen sivilisaation kaatumista. Se, minkä jätämme lapsenlapsillemme ei ole teollisen edistyksen vahingoittama planeetta, vaan kertomus mittaamattomasta tyhmyydestä ja taantuneesta ympäristöstä ruostuvine tuulipuistoineen ja hajoavine aurinkopaneelei-neen. Vääristellyt väitteet 97% yksimielisyydestä eivät pelasta meitä, mutta tiedemiesten suu supussa olo todennäköisesti vähentää merkittävästi luonnontieteeseen kohdistettua luottamusta ja taloudellista tukea. Tämä ei ehkä sittenkään ole niin huono asia – ei aina-kaan mikäli se koskee vain virallista tiedettä.

Tässä tilanteessa on ainakin yksi myönteinen näkökohta. Tuskin mitkään ehdolla olevista poliittisista toimintaohjeista vaikuttaisivat merkitsevästi kasvihuonekaasuihin. Siksi tulemme hyötymään ainakin yhdestä asiasta, joka voidaan selvästi liittää [ilmakehän] kohonneeseen hiilidioksidipitoisuuteen: nimittäin, sen tehokas vaikutus kasvilannoitteena ja kyky parantaa kuivuudesta kärsivien kasvien sietokykyä. Samaan aikaan IPCC vaatii, että meidän tulee estää 0,5 asteen lisälämpeneminen, vaikka koettua 1 asteen nousua on seurannut ihmiskunnan historian suurin hyvinvoinnin lisääntyminen. “Ota nyt siitä selvää?” kuten meillä oli lapsina Bronx’ssä tapana sanoa.

************************************************************************************

Tämä käännös valmistui 11.11.2018 Boris Winterhalterin toimesta; hakasuluilla olen pyrkinyt helpottamaan Lindzenin puheen ymmärtämistä.
Luennoitsijan tausta
Richard S.Lindzen hoiti vuosikymmeniä eläköitymiseensä saakka vuonna 2013, Alfred S. Sloanin nimeä kantavaa meteorologian professuuria MIT:n lyhenteellä tunnetussa maailman eturivin yliopistossa (Massachusetts Institute of Technology). Hän on yli 200 meteorologiaa ja ilmastotiedettä käsittelevän tutkimuksen tekijä. Hän on myös USA:n Kansallisen Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen.

Professori Lindzen on eittämättä maailman eturiviin kuuluva ilmastotutkija, joka on vuosikymmeniä korostanut ilmastotutkimuksen tärkeyttä, joskin siihen vaikuttavien tapahtumaketjujen syy/seuraus yhteyksien ymmärtäminen edellyttää, hänen mukaan, todella erittäin kompleksisten prosessien ymmärtämistä, mihin käytössä oleville supertietokoneille laaditut matemaattiset ilmastomallit eivät kuitenkaan vielä sovellu.

Richard S Lindzenin Lontoossa 8 lokakuuta 2018 englannin kielellä pitämän luennon olen monien tuskien kautta kääntänyt suomeksi. Miksi tuskien kautta? Koska halusin välittää mahdollisimman hyvin Lindzenin varovaista, hiljaista ja kimuranttia puhetapaa.

Ensimmäisen kerran tapasin Lindzenin Göteborgissa 03.05.2006 kun hänelle myönnet-tiin Gösta Wallinin sukusäätiön LEO palkinto tieteessä osoitetusta rohkeudesta toimia valtavirtaa vastaan: http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalt ... 0Prize.htm. Sen jälkeen olen kuullut hänen esiintyvän lukuisissa keskustelu-tilaisuuksissa ja väittelyissä. Hän on myös ollut USA:n senaatin kuultavana kuten useat muutkin nimekkäät ilmastotutkijat, myös sellaiset, jotka eivät hyväksy IPCC:n vääristelevää ja toisinaan jopa valheellista ilmastopropagandaa.

Viite: Alkuperäiseltä nimeltä GLOBAL WARMING FOR THE TWO CULTURES;
sen transkriboitu teksti löytyy: https://www.thegwpf.org/richard-lindzen-
global-warming-for-the-two-cultures/ Kyseessä on The Global Warming Policy Foundation:n (GWPF) vuoden 2018 korkean profiilin luento, joita on pidetty vuosittain Lontoossa, Institution of Mechanical Engineers’n tiloissa.

https://ilmasto.wordpress.com/

L'amourha
Hercule Poirot
Viestit: 2126
Liittynyt: To Elo 24, 2017 8:02 pm

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja L'amourha » Su Helmi 03, 2019 10:33 pm

Jo löytyi lääke ilmaston väitettyyn lämpeämiseen. Nyt ilmastonpelastustalkoisiin, pitäisi maalittaa sopiva joukko jengiä jotta pelastutaan.

Tutkimus: Eurooppalaiset löysivät Amerikan, surmasivat 10 prosenttia maailman väestöstä ja aiheuttivat teoillaan maailman­laajuisen ilmaston viilentymisen

1500-luvulla Amerikassa kuoli noin 55 miljoonaa alkuperäisasukasta. Seuraukset olivat tuoreen tutkimuksen mukaan niin merkittäviä, että ne vaikuttivat maapallon ilmastoon.

Minja Rantavaara HS
Julkaistu: 1.2. 20:10


1400-LUVUN lopulla alkaneessa eurooppalaisten Amerikan kolonisaatiossa kuoli niin paljon ihmisiä, että se vaikutti maapallon ilmastoon, selviää University College Londonin (UCL) tutkimuksesta.

Tutkimuksesta uutisoi BBC.

Amerikan kolonisaation sanotaan alkaneen vuonna 1492, kun Kristoffer Kolumbus vei espanjalaisten laivaston Amerikan rannikolle ensimmäisen kerran.

Eurooppalaisten saapuessa Amerikkaan, he toivat mukanaan erilaiset tautiepidemiat, joita vastaan alkuperäisasukkailla ei ollut vastustuskykyä. Tautiepidemioiden seurauksena suuri osa Amerikassa asuvista alkuperäisasukkaista kuoli seuraavan vuosisadan aikana. Monia alkuperäiskansoja ja heimoja hävisi kokonaan.

UCL:n tutkimuksessa kerrotaan alkuperäiskansojen kuoleman johtaneen todennäköisesti maankäytön vähenemiseen.

Sen myötä pelloilla ja kesantoalueilla alkoi sekundaarisukkessio eli lajiston vähittäinen muuttuminen. Alueiden palautuessa luonnolliseen tilaansa hiilidioksidivarastot kasvoivat. Tutkimuksen mukaan muutoksilla oli paikallisia, alueellisia ja maailmanlaajuisia seurauksia maapallolle.

Alkuperäisasukkaiden suurkuoleman myötä heidän hoitamaansa maa-aluetta jäi siis koskemattomaksi ja näin peltojen ja kesantoalueiden lajisto vähitellen muuttui.


TUTKIJARYHMÄ arvioi noin 55 miljoonan alkuperäisasukkaan kuolleen kolonisaation myötä.

Tutkijat tarkastelivat ensin väestötietoja selvittääkseen, kuinka monta ihmistä asui Amerikassa ennen ensimmäistä yhteyttä eurooppalaisiin vuonna 1492.

Sitten tutkijat arvioivat, miten luvut muuttuivat seuraavina vuosikymmeninä, kun miljoonia alkuperäisasukkaita kuoli tauteihin, kuten isorokkoon, pilkkukuumeeseen ja tuhkarokkoon. Osa heistä joutui orjatyöhön ja osa kuoli väkivaltaisuuksissa.

Tutkijaryhmän arvion mukaan noin 60 miljoonaa ihmistä, siis noin 10 prosenttia maailman silloisesta väestöstä, asui Amerikassa 1400-luvun lopulla ja se aleni vain viiteen tai kuuteen miljoonaan sadassa vuodessa.

Tragedian seurauksena peltojen ja metsien hallintaan ei ollut tarpeeksi työntekijöitä.

Tutkijat laskivat, kuinka suuri osa alkuperäisasukkaiden aiemmin viljellyistä maa-alueista jäi käyttämättä. Arvion mukaan käyttämättä jäi noin 56 miljoonan hehtaarin suuruinen eli noin Ranskan kokoinen alue.

Ilman ihmisten väliintuloa aiemmin hoidetut maa-alueet palasivat niiden luonnolliseen tilaan, mikä vaikutti hiilidioksidipäästöjen laskuun. Kaasun pitoisuus ilmakehässä laski lopulta 7–10 miljoonasosaa.

1500-luvulla ilmakehästä poistunut hiilidioksidin määrä vastaa kolmea vuotta nykypäivän fossiilisten polttoaineiden päästöistä.

”Nykyaikana poltamme ja tuotamme fossiilisia polttoaineita noin 3 miljoonasosaa vuodessa”, kertoo tutkijaryhmän jäsen professori Mark Maslin BBC:lle.

Tapahtumat johtivat lopulta myös siihen, että maapallo jäähtyi. 1450–1600-luvuilla oli merkittävästi normaalia kylmempi kausi, jota usein kutsutaan ”pieneksi jääkaudeksi”.

”On mielenkiintoista, että olemme huomanneet luonnollisia prosesseja, jotka ovat aiheuttaneet pientä jäähdytystä maapallolla, mutta saadakseen täyden jäähtymisen tarvitaan tällainen kansanmurhan aiheuttama hiilidioksidipäästöjen lasku”, Maskin sanoo.

Tutkijaryhmän jäsen Chris Brierley julkaisi Twitterissä tutkimusta selventävän kaavion.
HIILIDIOKSIDIN määrän laskeminen alkuperäisasukkaiden joukkokuolemien aikaan pystyttiin selvittämään Etelämantereen jääkairausnäytteistä. Jääkairausnäyte on tutkimusta varten jäätiköstä porattu näyte.

Näytteisiin jääneet ilmakuplat osoittavat hiilidioksidipitoisuuden vähentymistä. Atomien rakenne viittaa myös voimakkaasti siihen, että lasku johtuu maan kehityskulusta jossain päin maapalloa.

Amerikan alkuperäiskansojen joukkokuolema selittää tutkimuksen mukaan hiilidioksidin epätavallista vähenemistä ja siitä johtuvaa maailmanlaajuista lämpötilojen laskua pienen jääkauden aikana.

Ihmisen toimilla on ollut siis maailmanlaajuisia vaikutuksia maapallolle vuosisatojen ajan ennen teollista vallankumousta.

”Tutkimus osoittaa, että hiilidioksidin väheneminen johtui osittain Amerikan kolonisaatiosta ja siitä johtuvasta suuren ihmisjoukon, alkuperäiskansojen, kuolemasta, joka taas mahdollisti luonnollisen kasvillisuuden kasvun”, sanoo ilmastotieteen professori Ed Hawkins BBC:lle.

ILMASTONMUUTOS on aikakautemme vakavin ympäristöuhka, joka johtuu hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvusta ilmakehässä.

Ihmiskunnan vaikutus hiilidioksidipitoisuuksiin tulee pääosin fossiilisista polttoaineista.

Onko tutkimuksesta sitten hyötyä moderniin ilmastopolitiikkaan?

Tutkijaryhmän professori Chris Brierley uskoo, että on. Brierley kertoi BBC:lle, että kauhistuttava väkivaltainen väestön romahtaminen ja alueiden villiintyminen kuvaa ilmastonmuutoksen ratkaisujen kohtaamia haasteita.

Brierleyn mukaan on ollut paljon puhetta negatiivisista päästöistä, joita saadaan aikaan sitomalla hiilidioksidia pois ilmakehästä enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään. Se tapahtuu esimerkiksi kasvattamalla metsien ja maaperän nieluja, yhdistämällä bioenergian tuotanto hiilen talteenottoon ja varastointiin sekä imemällä hiilioksidia suoraan ilmakehästä.

Brierleyn mukaan tutkimuksesta voidaan hahmottaa tarpeellinen mittakaava: alkuperäisasukkaiden suuri joukkokuolema villiinnytti Ranskan kokoisen alueen ja kaasun pitoisuus laski vain muutaman miljoonasosan.

”Se on hyödyllistä, sillä se näyttää meille mitä metsänviljely voi tehdä”, Brierley sanoo.

UCL:n tutkimusryhmä esittää alkuperäiskansojen suuren kuoleman osoittavan, että ihmiset ovat jättäneet maapallolle syvän ja pysyvän merkin jo kauan ennen 1900-lukua.
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005986537.html
Surfin' USA - Parasta waterboarding-musaa ikinä

Avatar
CharlesBronson
Komisaario Köster
Viestit: 1818
Liittynyt: Su Touko 10, 2015 4:58 pm

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja CharlesBronson » Su Helmi 03, 2019 10:40 pm

Tutkijat tarkastelivat ensin väestötietoja selvittääkseen, kuinka monta ihmistä asui Amerikassa ennen ensimmäistä yhteyttä eurooppalaisiin vuonna 1492.
Lopetin lukemisen tähän lauseeseen.
it's my car !

Tracker
Philip Marlowe
Viestit: 1129
Liittynyt: Ke Helmi 04, 2015 9:13 am

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja Tracker » Ma Helmi 04, 2019 8:30 am

”On mielenkiintoista, että olemme huomanneet luonnollisia prosesseja, jotka ovat aiheuttaneet pientä jäähdytystä maapallolla, mutta saadakseen täyden jäähtymisen tarvitaan tällainen kansanmurhan aiheuttama hiilidioksidipäästöjen lasku”, Maskin sanoo.
Kyllä, kyllä vaikuttaa vahvasti siltä että nykyään on liikaa ihmisiä. Kun maapallon väkilukua hallitusti vähennetään niin sillä on jäähdyttävä vaikutus ilmastoon.

Stalin, Hitler ja Mao tse tung ovat siis olleet, Kolumbuksen ohella, ilmaston jäähdytyksen edelläkävijöitä.
Nythän on inkorporoitumassa/inkarnoitunut (jo tapahtunut? Aikamääre 2000-2033) Antikristuksen personoituminen kosmoksesta>>>fyysiseen maailmaan. Hänet kansat huuto-äänestävät valtaan ja hänen toimestaan ilmasto tulee viilenemään huomattavasti.

ABC
6 miljoonan dollarin mies
Viestit: 4106
Liittynyt: To Touko 31, 2007 2:23 am

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja ABC » Ti Huhti 02, 2019 10:42 pm

^ Tällä hetkellä tilanne on valitettavasti se, että aivan kelvottomatkin tutkimukset saavat suuren huomion mediassa, kunhan ne vain voi jotenkin liittää ilmastonmuutokseen. Pari viikkoa sitten oli joku toinenkin vastaava aivopierututkimus, jonka premissit lepäävät yhtä heikolla pohjalla.

Siinä ylläoleva varmasti pitää paikkansa, että kun poistetaan muutoksen aiheuttajat, loppuu kyllä muutoskin, oli se sitten minkä suuruinen hyvänsä. Väestönkasvu on suuri ongelma, ja se pitää ratkaista, mutta ei edes niinkään ilmastonmuutoksen vuoksi, vaan siksi, että pallolta on loppumassa elintila muilta eläimiltä kuin ihmiseltä. Lajikato näkyy ihan Suomessakin, meidän myrkkymme ja maankäyttömme vievät eläimiltä elinmahdollisuudet hyönteisistä alkaen. Sille pitäisi tehdä jotain ja vähän äkkiä sittenkin. En kuitenkaan pidättele hengitystäni, kun tiedän millainen petolaji ihminen on.

PS. Älkää ainakaan käyttäkö Roundupia omassa puutarhassanne, ja jättäkää muutama pusikko raivaamatta hyönteisiä ja pikkulintuja varten.
Every ship must sail a world.

Maura Isles
Neuvoja-Jack
Viestit: 265
Liittynyt: To Syys 01, 2011 9:01 pm

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja Maura Isles » La Huhti 13, 2019 11:17 am

Ilmasto muuttuu, tottakai se muuttuu -pitkällä aikavälillä. Sellaisella aikavälillä, ettet sinä tai minä tai meidän lapsenlapsenlapsenlapset sitä vielä huomaa.

Ilmastonmuutos on vain yksi ongelma. Lisäksi voidaan luetella:
- hallitsematon väestönkasvu (Suomen synnytystalkoot! -osallistuin muuten itsekin )
- kulutusyhteiskunta
- maan muokkaaminen -> eroosio -> kuivuus -> autioituminen
- muovimeret ja ylipäätään muoviroska
- tehokalastus, tehomaatalous, tehokkaat autot, tehokas akku jne.

Poista hallitsematon väestönkasvu ja katso, mitä tapahtuu.

Avatar
On Anoi Kaa
James Bond
Viestit: 7256
Liittynyt: To Kesä 23, 2011 8:04 pm
Paikkakunta: Syvä joki

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja On Anoi Kaa » Pe Marras 15, 2019 12:35 pm

Filosofian professori yrittää puhua vihaiselle Gretalle vähän järkeä:
Filosofian professorin avoin kirje Greta Thunbergille: "Et ole moraalinen johtaja"

"Sinulle, Greta, meidän täysin järjissään olevien aikuisten, jotka emme kumarra sinua syyllisyyden pauloissa, täytyy sanoa pari asiaa"
ULKOMAAT ke 13.11.2019 21:56

Greta "how dare you" Thunberg oli YK:ssa esiintyessään hyvin vihainen
"Vaadit ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta puuttumatta planeettamme pahimpaan saastuttajaan Kiinaan: maahan, joka liittyy taloudellisesti suureen osaan Afrikkaa ja Latinalaista Amerikkaa.

Et uskalla läksyttää Irania sen uraanihankkeista - koska se ei kuulu YK:n agendaan, eikö niin?"

Näin suorasukaisesti kritisoi Jason D. Hill, jamaikalais-amerikkalainen filosofian professori DePaulin yliopistosta Chicagosta ja apulaistutkija David Horowitzin Freedom Centeristä avoimessa kirjeessään ruotsalaiselle koulutytölle, ilmastoaktivisti, pikkutotalitaristi Greta Thunbergille Front Page Magazinen artikkelissaan.

Jason D. Hillin erikoistumisalueisiin kuuluvat etiikka, sosiaalinen ja poliittinen filosofia, Yhdysvaltojen ulkopolitiikka ja amerikkalainen politiikka. Hän on kirjoittanut useita teoksia, muun muassa kirjan ”We Have Overcome: Immigrant's Letter for American People”, vapaasti suomennettuna "Olemme voittaneet: maahanmuuttajan kirje amerikkalaisille".

Jason D. Hill aloittaa avoimen kirjeensä näin:

"Olet julistanut itsesi johtajaksi ja sanonut, että sukupolvesi aloittaa vallankumouksen. Olet esiintynyt valtuutettuna aikuisena ja ilmastonmuutosaktivistina, joka on pelottomasti puhunut poliitikoille ja maailman johtajille.

Olet keskeyttänyt koulunkäynnin ja ilmoittanut, ettet näe mitään syytä käydä siellä tai opiskella, koska sinulle ei tule tulevaisuutta, jota periä. Koulun käymisen sijaan olet johtanut kaikkien sukupolvesi opiskelijoiden perjantaisia ilmastolakkoja ympäri maailmaa."

Koska taustalla vaikuttaa aktivismi, Jason D. Hill kertoo kohdistavansa kirjeensä Gretalle "pikemminkin aikuisena kuin lapsena".

Filosofian professori luettelee Gretan viimeisimpiä edesottamuksia ja hänen antamiaan lausuntoja, jotka ovat saaneet maailmanlaajuisen huomion lisäksi tiedotusvälineet lähes uskonnolliseen hurmokseen.

Syyskuussa 2019 Greta ylitti Atlantin “täysin päästöttömästi” kilpapurjehdusveneellä, josta oli "riisuttu kaikki mukavuudet", kuten suihkut tai wc:t.

Hän esitti tunteisiin vetoavan puheen YK:ssa väittämällä, että ”olemme varastaneet hänen unelmansa ja lapsuutensa tyhjillä puheillamme”. Lisäksi hän uskotteli, että aikuiset ja maailman johtajat tulevat nyt nuorten luo saamaan vastauksia. Vihan vallassa hän tiuskaisi: ”Kuinka te kehtaatte?!”

Edelleen kaikkitietäväksi lapsiapostoliksi korotettu teinityttö intti, että aikuiset ovat pettäneet hänen sukupolvensa ja jos pettäminen jatkuu: "Emme anna teille koskaan anteeksi."

Niin ikään tämä vasemmiston valjastama lapsiaktivisti on ilmoittanut, että haluaa meidän joutuvan paniikkiin ja toimivan ikään kuin kotimme olisivat tulessa. Hän vaatii, että rikkaiden maiden on vähennettävä päästöt välittömästi nollaan. Puheissaan hän hyökkää talouskasvuun ja on todennut, että nykyinen ilmastokriisi johtuu ”tavaroiden ostamisesta ja rakentamisesta”.

Filosofian professori Jason D. Hill kiinnittää erityisesti huomiota Gretan toitotuksiin siitä, että meidän täytyy elää planeetan kantokyvyn rajoissa keskittyä tasa-arvoisuuteen ja ”ottaa muutama askel taaksepäin” kaikkien elävien lajien vuoksi.

"Paheksut hierarkiaan perustuvia eroja ihmisen ja eläinten välillä etkä tee laadullista eroa apinan, malarian saastuttaman hyttysen ja murisevan hyeenan välillä", filosofian professori alleviivaa.

Myös Gretan hokema iskulause: "Olemme käynnistäneet peruuttamattoman ketjureaktion, joka ei ole hallittavissa" ja äskettäinen esiintyminen "globaalin veganismin" puolestapuhujana Ellen DeGeneres -show:ssa huolestuttaa professoria.

"Et osta uusia vaatteita, etkä halua, että meistä muutkaan. Haluat meidän kaikkien lopettavan lentämisen lentokoneilla tarjoamatta meille vaihtoehtoa siihen, miten uudistaisimme rahoitus- ja kauppajärjestelmämme taantumatta muinaisaikaan", Jason D. Hill peräänkuuluttaa.

Professorin mielestä Greta Thunberg edustaa ristiriitaisia näkemyksiä. Hän huomauttaa, että vain harvoilla on varaa ylittää Atlantti rikkaiden rahoittamalla 6 miljoonan dollarin hiilidioksidipäästöttömällä kilpaveneellä, jotka hankkivat varallisuutensa juuri sillä tavalla, jonka Greta tuomitsee kuitenkin vastenmieliseksi.

Jason D. Hill jatkaa:

"Sinulle, Greta, meidän maailmassa täysin järjissään olevien aikuisten, jotka emme kumarra sinua kuin syyllisyyden pauloissa nöyristelevät babbitit, täytyy sanoa pari asiaa."

Ensimmäisenä Jason D. Hill esittää vastalauseen Gretan väitteelle, että aikuiset olisivat riistäneet hänen lapsuutensa tai unelmansa:

"Olet suurenmoisen teknogisen sivilisaation erityistestamentinsaaja, jonka sukupolveni ja sitä edeltävä sekä monet muut sitä edeltäneet sukupolvet aina teolliseen vallankumoukseen ja renessanssiaikaan asti, jättivät perinnöksi sinulle.

Tuo kasvuun perustuva kapitalistinen teknologinen sivilisaatio on luonut sinulle olosuhteet voidaksesi pitää meille nuhdesaarnaa petturuudestamme. Se on sivilisaatio, joka hävitti sairaudet, kuten isorokon, ja joka nosti miljoonia viheliäisestä köyhyydestä maailmassa, jonka sinä luulet olevan kuolemassa ja kuihtumassa. Se takasi sinulle odotettavissa olevan eliniän, joka ylitti esivanhempiesi eliniänodotteen.

Todennäköisimmin keskittymällä demonisoimaasi talouskasvuun, ja tieteelliseen kehitykseen, tuo sivistys parantaa entisestään jälkeläistesi vahvaa elämänlaatua ja terveyttä", filosofian professori kiteyttää.

Jason D. Hill tarjoaa myöskin Gretalle "karun totuuden pohdittavaksi":

"Jos tämän maailman suuret tuottajat, joita panet matalaksi, luopuisivat tuotteliaisuudestaan, vauraudestaan ja kyvyistään - lyhyesti sanottuna - kadottaisivat heidän järkensä nykymaailmassa, sinun sukupolvesi yksinkertaisesti potkaisisi tyhjää.

Miksi? Koska lapsina ette ole elämässä vielä tehneet mitään syntymänne lisäksi. Tätä me odotamme lapsilta siihen asti, kunnes he voivat olla tuottajia oppimalla vanhemmiltaan. Olet ymmärrettävästi yhteiskunnallinen ja ekologinen painolasti. Et ole vielä kognitiivisesti kehittynyt toistamaan henkiin jäämisen mahdollistavia rakenteita, joiden edunsaajia olette."

Jason D. Hill katsoo lapsien olevan merkittävä satsaus tulevaisuuteen.

"Olemme sijoittaneet teihin", Jason D. Hill tähdentää.

"Sinä ja omahyväinen sukupolvesi ajattelette, että teillä ei ole mitään opittavaa epäonnistuneilta vanhemmilta.

Kenen luulet palkkaavan suurimman osan teistä, jos sinulla ei ole työpätevyyttä tai elämän perustaitoja selviytymiseksi maailmassa? Tulevat työllistymättömät, perjantaisin koulusta lintsaavat, kurittomat lapset?" Jason D. Hill ojentaa.

Totuus on hänen mukaansa niin kuin eräs nimetön bloggaaja on "asian osuvasti ilmaissut":

"Sukupolvesi ei pysty työskentelemään 40 tuntia viikossa olematta kroonisesti masentunut ja ahdistunut. He eivät osaa edes päättää, haluavatko he olla poikia vai tyttöjä vai molempia vai ei kumpaakaan.

Sukupolvesi tarvitsee 'ennakkovaroituksia' (trigger warnings) ja 'turvallisia tiloja' (safe spaces ) ehtona oppimiselle koulussa. Heillä on pakonomainen tarve saada olla hyysättyjä ja suojattuja elämän haastavilta todellisuuksilta.

Sukupolvesi on hiilidioksidia käyttävien teknologisten vempaiden ja laitteiden suurin vaatija ja kuluttaja. Tunti ilman yhtäkään niistä ja monet teistä vaipuvat lamaannuttavaan uupumukseen.

Sukupolvesi on jokseenkin omituinen ja ennakkoluuloisin joukko tyyppejä, joita on koskaan kohdattu. Ylimielisyytenne menee niin pitkälle, että luulette, ettei teillä ole mitään opittavaa vanhemmilta", Jason D. Hill summaa.

Ja kyllä, filosofian professori myöntää aikuisten pettäneen heidät - mutta hän lähestyy asiaa perustelemalla sen seuraavasti:

"Antamalla maailman johtoaseman hurskasteluja ja iskulauseita vouhottaville tylsistyneille ja tarkkaavaisuushäiriöisille lapsille, jotka tuuliajolla oleva ja moraalisesti relativistinen kulttuuri hyväksyy, koska merkittävästä osasta sen asukkaita on tullut vähä-älyisiä ja moraalisesti velttoja."

Jason D. Hillin mukaan Gretan "ekologisen vision looginen lopputulos" merkitsisi elämistä alkeellisissa olosuhteissa kituuttamalla viidakossa, jossa pitäisimme myrkyllisiä käärmeitä ja ihmisiä syöviä tiikereitä moraalisesti tasavertaisina. Tällöin meidän olisi mukauduttava luontoon sen sijaan, että luonto täyttäisi meidän tarpeemme, kuten kaikissa sivistyneissä sivilisaatioissa tapahtuu, filosofian professori huomauttaa.

"Kuvitelmissasi näkisit meidät etsimässä sieniä ja kasveja tietämättä, mitkä ovat vahingollisia ruoansulatuselimistöllemme. Alaisuudessasi läkähtyisimme kuumuudesta, kuolisimme valtoimenaan riehuviin ruttoihin ja nälkään, koska mitään ilmastointilaitteita, hienostuneita vesijohto-, kastelu- sekä viemärijärjestelmiä, bakteereja tuhoavia saippuoita, torjunta-aineita ja kemikaaleja ruoka- ja juomatarvikkeemme puhdistamiseksi ei olisi", Jason D. Hill luettelee.

Jason D. Hill arvioi, että jos yhteiskunta jätettäisiin Gretan kaltaisten ekofašistien käsiin, eläisimme ruohomajoissa, joisimme eläinten ulosteiden saastuttamaa vettä ja pelästyisimme jääkarhuja sen sijaan, että tappaisimme ne ruoan vuoksi niiden hyökätessä päällemme.

"Greta, eläminen täydellisessä harmoniassa luonnon kanssa on luomiskyvyn loppu. Ymmärrä tämä. Kaikki suuret sivilisaatiot syntyivät maata oikealla tavalla hyödyntämällä.

Jumalan antien käyttämättä jättäminen on emäsynti, koska se johtaa inhimillisten kykyjemme kehittymättömyyteen ja tekee meistä erottamattoman pedoista."

Filosofian professori neuvoo Gretaa ja hänen sukupolveaan oppimaan "vaurauden luomisen moraalia", sen sijaan, että hyötyy siitä vain loismaisesti.

"Ainoa vallankumous, jota johdat, on kohti nihilismiä ja sivilisaatioiden taantumista. Sinun täytyy oppia fossiilisten polttoaineiden moraaliset perusteet itsesi vuoksi", Jason D. Hill toteaa ja opastaa Gretaa tutustumaan ympäristöpoliittisen neuvonantajan, Kathleen Hartnett White'n yksityiskohtaisiin selvityksiin aiheesta.

Gretan kannattama tuhoa ennustava maailmankatsomus on Jason D. Hillin mukaan ollut kiitorata niille, jotka ovat vihanneet edistystä kautta historian. Samanlaisia maailmanlopun ennustuksia on tehty vuosituhansien ajan, ja olemme edelleen täällä, filosofian professori kuittaa.

"Olemme yhä täällä kauan senkin jälkeen, kun olet kasvanut aikuiseksi ja olemme antaneet sinulle anteeksi lintsaamisesi koulusta, mikä siten on laskemassa kyllä koko sukupolven älykkyysosamäärää", filosofian professori Jason D. Hill päättää avoimen kirjeensä Greta Thunbergille.

Tytti Salenius
https://beta.oikeamedia.com/o1-125112
[Jutussa upotettuja linkkejä, lue linkin takaa/OAK]
Korona on ohjannut itseäni aiempaa vahvemmin luomuruokaan ja kotimaisuuteen. Seurauksena suolistoni on aivan rautaisessa kunnossa, vaikka bakteerikanta oli hyvä jo aiemminkin.

Avatar
Dortmunder
Sammakkoprofessori
Viestit: 432
Liittynyt: Ma Tammi 25, 2016 12:15 pm
Paikkakunta: New York

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja Dortmunder » Ti Marras 26, 2019 7:09 pm

Ilmastonmuutos on täyttä totta.

Asia loppuunkäsitelty.

Muuttakaa kulutustottumuksianne ja elämäntapaanne sekä varsinkin ASENNEttanne! Vielä ei ole myöhäistä yrittää toimia planeettamme pelastamiseksi.
'JOHN DORTMUNDER, a free man, not even on parole, walked into the O.J. Bar & Grill on Amsterdam Avenue that Friday night.'

Avatar
PiikkiSika
Charlien Enkeli
Viestit: 1876
Liittynyt: To Tammi 14, 2016 11:52 pm

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja PiikkiSika » Ti Marras 26, 2019 8:53 pm

Dortmunder kirjoitti:
Ti Marras 26, 2019 7:09 pm
Ilmastonmuutos on täyttä totta.

Asia loppuunkäsitelty.

Muuttakaa kulutustottumuksianne ja elämäntapaanne sekä varsinkin ASENNEttanne! Vielä ei ole myöhäistä yrittää toimia planeettamme pelastamiseksi.
Aivan totta. Ihmisen vaikutus siihen merkityksetön. Hyvää rahaa sillä tehdään tosin, ja näin ollen sillä suuri vaikutus monien maiden bkt:hen - eli lopputulema on kansojen kannalta positiivinen. Sadan vuoden kuluttua 2019 vuoden ilmastotieteilijöiden "kivikautisille" teorioille nauretaan ja juna jatkaa kulkuaan... nimittäin kulutuksen ja kasvun juna!
It is better to live ten years as a lion than one day as a lamb

Avatar
PiikkiSika
Charlien Enkeli
Viestit: 1876
Liittynyt: To Tammi 14, 2016 11:52 pm

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja PiikkiSika » Ke Marras 27, 2019 1:30 pm

PiikkiSika kirjoitti:
Ti Marras 26, 2019 8:53 pm
Dortmunder kirjoitti:
Ti Marras 26, 2019 7:09 pm
Ilmastonmuutos on täyttä totta.

Asia loppuunkäsitelty.

Muuttakaa kulutustottumuksianne ja elämäntapaanne sekä varsinkin ASENNEttanne! Vielä ei ole myöhäistä yrittää toimia planeettamme pelastamiseksi.
Aivan totta. Ihmisen vaikutus siihen merkityksetön. Hyvää rahaa sillä tehdään tosin, ja näin ollen sillä suuri vaikutus monien maiden bkt:hen - eli lopputulema on kansojen kannalta positiivinen. Sadan vuoden kuluttua 2019 vuoden ilmastotieteilijöiden "kivikautisille" teorioille nauretaan ja juna jatkaa kulkuaan... nimittäin kulutuksen ja kasvun juna!
Jatketaan nyt vielä hieman tätä ihmisten kaikkivoipaisuus fantasiointia:

Mua niin harmittaa, että meidän kaikkien esi-esi-esivanhemmat eivät synnyttäneet meitä kaikkia nykyihmisiä jo ammoisina aikoina, aikoina jolloin täällä eli dinosauruksia tai edes silloim, kuin elämäämme maapallolla rajoitti kilometrejä paksut jääkerrokset - voi kuin olisimme eläneet jo silloin, koska meh'än olisimme voineet kaikki ostaa tesloja ja rakentaa tuulipuistoja, sekä kieltää puunpolton ja näin olisimme estäneet jääkerrosten sulamisen ja säilyttäneet sukupuuttoon kuolleet dinot metsissämme :mrgreen: Saakelin saakeli että harmittaa!
It is better to live ten years as a lion than one day as a lamb

Avatar
Dortmunder
Sammakkoprofessori
Viestit: 432
Liittynyt: Ma Tammi 25, 2016 12:15 pm
Paikkakunta: New York

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja Dortmunder » Ke Marras 27, 2019 8:20 pm

häh?

Nyt ei auta vaikka osaisi ratkaista 3. asteen yhtälöitä, mitä tarkoitat -tuskin mitään järkevää...pitääkö kaikkien kuolla siksi kun sinä piikkisika olet pöljä?
'JOHN DORTMUNDER, a free man, not even on parole, walked into the O.J. Bar & Grill on Amsterdam Avenue that Friday night.'

Tuukka
Alibin satunnaislukija
Viestit: 126
Liittynyt: Ti Marras 26, 2019 8:06 pm

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja Tuukka » Ke Marras 27, 2019 11:51 pm

Ihan mielenkiintoista tekstiä, mutta siinä vaiheessa kun kirjoittaja väitti, että vaikutusvaltaisten ilmastonmuutoksen puolestapuhujien perimmäinen tarkoitus on pakottaa valtaväestö takaisin "maaorjiksi"... Niin bullshit-mittari nousi aika korkealle. Ja saman tien kyseenalaisti koko puheenvuoron.

Se on aina hauskaa kun joku vaikuttaa kirjoittavan ihan asiallista artikkelia, ja sitten sinne tänne tulee tuollaisia aivopieruja. Jotka onnistuvat mitätöimään koko argumentin.

PerttiKotos
Alokas
Viestit: 7
Liittynyt: To Marras 21, 2019 6:10 pm

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja PerttiKotos » To Marras 28, 2019 5:29 pm

Vasta nyt ymmärrän mummoni olleen yksi maailman suurimmista saastuttajista.

Hän asui pienessä, sähköttömässä mökissä ja lämmitti sitä puilla. Näin äidinäitini lisäsi ilmakehän hiilidioksidia ja pienhiukkasia! Lisäksi hän valaisi mökkiä voimavalolyhdyllä, jonka polttoaineena oli valopetroli. Arvatkaa mitä syntyy petrolin palaessa: hiilidioksidia ja vettä!

Isoäitini kuunteli radiota, joka toimi paristoilla (muovia ja myrkkyä), kävi ulkohuusissa, jossa oli tarpeille pelkkä kuoppa maassa (luonto saastui) ja kävi joka lauantai saunassa ja lämmitti senkin puilla. Pesu- ja käyttövetensä hän nosti kaivosta ja kaikki meni suodattamatta maaperään!

Mummollani oli kasvimaa, jossa kasvoi mm. perunoita, porkkanoita ja nauriita, mutta haki lehmän (!) maitoa ja punaista lihaa (!) naapuritilalta. Hän asui mökissään 91-vuotiaaksi ja kuoli kaksi vuotta myöhemmin vanhainkodissa.

Muuttakaa siis kaikki elintapojanne, älkääkä eläkö yhtä saastuttaen kuin isoäitini!

#ironia #ilmastohössötys
Ironia on vaikea laji, mutta yritän tehdä parhaani.

Avatar
Dortmunder
Sammakkoprofessori
Viestit: 432
Liittynyt: Ma Tammi 25, 2016 12:15 pm
Paikkakunta: New York

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja Dortmunder » To Marras 28, 2019 8:16 pm

PerttiKotos kirjoitti:
To Marras 28, 2019 5:29 pm
Vasta nyt ymmärrän mummoni olleen yksi maailman suurimmista saastuttajista.

Hän asui pienessä, sähköttömässä mökissä ja lämmitti sitä puilla. Näin äidinäitini lisäsi ilmakehän hiilidioksidia ja pienhiukkasia! Lisäksi hän valaisi mökkiä voimavalolyhdyllä, jonka polttoaineena oli valopetroli. Arvatkaa mitä syntyy petrolin palaessa: hiilidioksidia ja vettä!

Isoäitini kuunteli radiota, joka toimi paristoilla (muovia ja myrkkyä), kävi ulkohuusissa, jossa oli tarpeille pelkkä kuoppa maassa (luonto saastui) ja kävi joka lauantai saunassa ja lämmitti senkin puilla. Pesu- ja käyttövetensä hän nosti kaivosta ja kaikki meni suodattamatta maaperään!

Mummollani oli kasvimaa, jossa kasvoi mm. perunoita, porkkanoita ja nauriita, mutta haki lehmän (!) maitoa ja punaista lihaa (!) naapuritilalta. Hän asui mökissään 91-vuotiaaksi ja kuoli kaksi vuotta myöhemmin vanhainkodissa.

Muuttakaa siis kaikki elintapojanne, älkääkä eläkö yhtä saastuttaen kuin isoäitini!

#ironia #ilmastohössötys
Mummosi oli ihan fiksu ihminen - ihmettelen jos on kuitenkaan mitään sukua sinulle, sillä sinä olet sarvipäinen paholainen. :twisted:
'JOHN DORTMUNDER, a free man, not even on parole, walked into the O.J. Bar & Grill on Amsterdam Avenue that Friday night.'

wretch
Komisaario Köster
Viestit: 1764
Liittynyt: La Elo 18, 2007 11:52 pm
Paikkakunta: Nekropolis

Re: Ilmastonmuutos, täyttä huuhaata

Viesti Kirjoittaja wretch » La Marras 30, 2019 2:13 pm

Merkitsevätkö yksittäisten ihmisten ”ilmastoteot” kokonaisuuden kannalta mitään? Etenkään tulevien väestöennusteiden valossa. YK:n mukaan ihmisiä on nyt 7.7 miljardia, vuonna 2050 9.7 miljardia. Kuluvan vuosisadan päättyessä meitä voi olla 11 miljardia.

Vastaa Viestiin