VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnalta

Tänne keskustelut politiikasta siihen liittyvästä korruptiosta yms.

Valvojat: Raid, Moderaattorit

Fire
Ran-tan-plan
Viestit: 374
Liittynyt: Ti Maalis 19, 2019 10:20 pm

VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnalta

Viesti Kirjoittaja Fire »

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006067566.html
Valtiovarain­ministeriö pimitti edus­kunnalta soteen liittyvän 210 miljoonan euron ongelman

Oikeustieteilijät arvostelevat ankarasti valtiovarainministeriön virkamiesten toimintaa.

Kuva
Pekka Viljanen, Janne Salminen ja Päivi Nerg. (KUVA: Benjamin Suomela, Martti Kainulainen / Lehtikuva, Vesa Moilanen / Lehtikuva)

Petri Sajari HS, Paavo Teittinen HS

Julkaistu: 12.4. 2:00 , Päivitetty: 12.4. 6:57

Valtiovarainministeriön virkamiesten ja eduskunnan välille on syntynyt poikkeuksellinen luottamuspula.


HS:n haastattelemien eduskunnan virkamiesten mukaan ministeriö pimitti maakunta- ja sote-uudistuksen ratkaisevilla hetkillä eduskunnalta olennaisia tietoja. Kertomatta jääneet tiedot olisivat voineet johtaa lainmuutoksiin, jotka olisivat estäneet uudistuksen toteutumisen aikataulussa.

Lopulta sote-uudistus kaatui, koska pääministeri Juha Sipilä (kesk) erosi.

HS:n näkemissä sähköpostiviesteissä valtiovarainministeriön virkamiehet pohtivat, huomaako eduskunta lakiesitykseen jääneitä puutteita, joissa on kyse sadoista miljoonista euroista.

”Puhuimme rahoituksen osalta myös lomituksesta ja kotoutuksesta. Onko sinänsä erityistä syytä olla ottamatta niitä huomioon? Onko riski, että joku eduskunnassa huomaa tuon puutteen ja koko vastineen uskottavuus kärsii?” kirjoitti yksi virkamies sähköpostissa 28. helmikuuta.

Toinen virkamies totesi: ”Jos kotoutuminen ja lomitus mainitaan, on edelleen sellainen riski, että nämäkään eivät ole ainoat, meillä ei ole varmuutta (vaikka tällä hetkellä ilmeisesti todennäköistä), ehtisikö liikennepuolen esityskään ulos [– –] En kuitenkaan uskalla taata, etteikö joku voisi sitä eduskunnassa keksiä.”

Itse asia on tekninen ja monimutkainen, mutta kiistassa on kyse merkittävästä periaatteellisesta kysymyksestä: miten pitkälle virkamies voi työssään sitoutua poliittisten tavoitteiden toteuttamiseen?

Eduskunnassa sähköpostiviestit ovat herättäneet tyrmistystä.

HS:n tietojen mukaan useat eduskunnan virkamiehet tulkitsevat viestejä siten, että valtiovarainministeriön virkamiehet ovat ajaneet hallituksen poliittista uudistusta jättämällä kertomatta tärkeitä yksityiskohtia.

Perustuslain mukaan eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot.

Viestit nähnyt Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen korostaa, että eduskunnan tietojensaantioikeus on laaja. Se tarkoittaa, että tietojen on oltava oikeita ja riittäviä eikä mitään yksityiskohtia voi jättää kertomatta.

”Jos ilmenisi, että eduskuntaa on tahallisesti johdettu osittaisilla tiedoilla harhaan, asian kannalta merkittäviä tietoja olisi salattu tai sille olisi toimitettu virheellisiä tietoja, kyse olisi vakavasta ylimmän valtioelimen toimintaan kohdistuvasta luottamuspulasta.”

Luottamuspulan keskipisteessä on maatalousyrittäjien lomituksen ja maahanmuuttajien kotoutuskorvausten rahoittaminen. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta oli pyytänyt hallitukselta selvennystä siitä, miten niin sanotut kasvupalvelut rahoitetaan.

Lisätietoja tarvittiin, koska tehtäviä oli hallituksen esityksissä siirretty aikapulan vuoksi pois maakunnilta ja takaisin kunnille eikä eduskunnalle ollut enää selvää, mistä rahat näihin tulevat.

Kun valtiovarainministeriön virkamiehet laativat tästä asiasta selventävää muistiota, he huomasivat sähköpostiviestien mukaan, että esityksessä on muitakin puutteita kuin ne, joista eduskunta kysyi erikseen. Virkamiehet huomasivat, että ainakin lomituksen ja kotoutuksen rahoitus oli korjaamatta.

Maatalousyrittäjien lomituksen rahoitus olisi ollut valtiovarainministeriön arvion mukaan 140 miljoonaa euroa ja maahanmuuttajien kotouttamiskorvaukset 70 miljoonaa euroa. Lisäksi ministeriön virkamies pohti sähköpostissa, että muitakin ”häntiä” eli puutteita voi vielä löytyä.

Virkamiehet olivat sähköpostien mukaan huomanneet ongelman, mutta sitä ei lisätty hallituksen eduskunnalle antamaan vastineen täydennykseen.

Virkarikoksiin erikoistunut Turun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen pitää virkamiesten menettelyä vakavana asiana.

”Viesteistä ilmenee, että ongelma on havaittu mutta sitä ei haluta tuoda esille. Sinänsä on luonnollista, että kaikki tekevät virheitä ja kaikkia asioita ei voi huomata. Mutta kun tämä ongelma on lainvalmistelussa huomattu, se pitää ehdottomasti tuoda esille päätöksentekijöille eli eduskunnalle.”

Valtion virkamieslain mukaan virkatehtävät on suoritettava asianmukaisesti. Viljanen pitää itsestään selvänä, että eduskunnalle on kerrottava kaikki asiat. Mitään mahdollisia ongelmia ei siis voi salata esimerkiksi sillä perusteella, että ne olisivat poliittisesti kiusallisia tai estäisivät lakien säätämisen poliitikkojen toivomassa aikataulussa.

”Asianmukaista virkatehtävien hoitamista ei ole se, että havaittua ongelmaa ei tuoda esille. Yksi varteenotettava vaihtoehto on, että oikeuskansleri selvittäisi asian.”

Sähköpostiviestien vastaanottajana oli valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, joka ei ole viestien perusteella puuttunut havaittuun ongelmaan tai riskiin. Nerg oli valtiovarainministeriössä keskeisessä asemassa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa.

”Esimiesten on tietenkin lähtökohtaisesti voitava luottaa siihen, että heidän alaisinaan olevat virkamiehet hoitavat virkatehtävänsä asianmukaisesti. Se on kuitenkin vakava asia, jos viestit saanut ylemmässä asemassa virkamies ei ole puuttunut siihen, että asioita jätetään kertomatta”, Viljanen sanoo.

Alivaltiosihteeri Nerg kiistää jyrkästi, että virkamiehet olisivat tarkoituksellisesti jättäneet asioita kertomatta eduskunnalle.

”Tämä tieto [210 miljoonaa euroa] ei ollut millään tavalla relevantti [merkityksellinen], koska sosiaali- ja terveysvaliokunta ei meiltä siitä kysynyt. Meiltä kysyttiin kasvupalvelulainsäädännöstä. Myöhemmin, kun tätä nimenomaista asiaa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa suullisesti kysyttiin, se myös kerrottiin.”

Valiokunnan kuulemiset ovat luottamuksellisia. HS:n haastattelemien valiokuntalähteiden mukaan 210 miljoonan euron puute ei tullut eduskunnassa ilmi. Nergin mukaan asiasta kerrottiin valiokunnan kokouksessa 6. maaliskuuta.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen on perehtynyt nimenomaan esitettyyn maakuntien rahoitukseen. Hän on ollut asiasta useita kertoja kuultavana sekä perustuslakivaliokunnassa että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Rautiainen perehtyi valtiovarainministeriön sähköpostiviesteihin. Lisäksi hän kävi läpi muistiinpanonsa ja sen, mitä eduskunnalle toimitetuissa asiakirjoissa kirjoitetaan ja on jätetty kirjoittamatta.

Perustuslakivaliokunta totesi 22. helmikuuta antamassaan lausunnossa, että rahoitusta koskevassa lainsäädännössä on kerrottava kaikki tiedot eikä niiden kertomista voi jättää mahdollisesti myöhemmin säädettävien lakien varaan.

Rautiaisen mielestä 210 miljoonaa euroa olisi pitänyt merkitä asiakirjoihin jo alun perin. Jos se olisi mainittu valiokunnan suullisessa kuulemisessa 6. maaliskuuta, valtiovarainministeriön olisi pitänyt kertoa tästä myöhemmissä kuulemisissa 7. maaliskuuta lähtien.

”Asiaa ei mainittu 7. maaliskuuta kuulemisessa, jossa olin paikalla. Valtiovarainministeriö on tietoisesti jättänyt kertomatta asioita, jotka perustuslakivaliokunta on velvoittanut sitä kertomaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.”

Aikajana: Soten viimeiset hetket
Perjantaina 22. helmikuuta perustuslakivaliokunta ehdottaa useita muutoksia maakunta- ja soteuudistusta koskeviin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksiin.

Tiistaina 26. helmikuuta valtioneuvosto antaa perustuslakivaliokunnan lausunnon takia vastineen maakunta- ja sote-esitykseen.

Keskiviikkona 27. helmikuuta sosiaali- ja terveysvaliokunta pyytää valtioneuvostolta muistion maakuntauudistukseen kuuluvien eri esitysten keskinäisestä suhteesta ja mahdollisista muutostarpeista.

Torstaina 28. helmikuuta valtiovarainministeriön virkamiehet pohtivat sähköpostiviesteissään, pitääkö mainittua 210 miljoonan euron kysymystä mainita eduskunnalle.

Perjantaina 1. maaliskuuta valtiovarainministeriö lähettää taustamuistion eduskunnalle. Siinä ei mainita 210 miljoonan euron kysymystä.

Tiistaina 5. maaliskuuta valtioneuvoston vastineen täydennys lähetetään eduskuntaan. Kysymystä maatalousyrittäjien lomituksesta ja kotouttamiskorvauksista ei oteta esille.

Keskiviikkona 6. maaliskuuta sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaa virkamiesten ja asiantuntijoiden kuulemiset valtioneuvoston vastineen täydennyksestä.

Perjantai 8. maaliskuuta pääministeri Juha Sipilä (kesk) jättää eronpyyntönsä tasavallan presidentti Sauli Niinistölle.

Averell
Neuvoja-Jack
Viestit: 273
Liittynyt: Ti Marras 29, 2016 6:02 am

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Averell »

Hyvä avaus. Aiheellinen kysymys: käyttävätkö virkamiehet heille kuulumatonta valtaa eduskunnan ja hallituksen yli? Selviävätkö vastuulliset virkamiehet tästä ilman seuraamuksia? Onko maan tapa ettei poliittisille päättäjille anneta kaikkea tietoa tai annetaan jopa vääristeltyä tietoa päätösten pohjaksi? Miksi virkamiehiä huolestutti ettei sote ehdi valmiiksi istuvan hallituksen aikana?
Päivi Nerg muistetaan katteettomasta lausunnostaa turvapaikahakijoiden suhteen "kuinka suomi tietää tarkalleen keitä suomeen on saapunut".

Paa
Wallander
Viestit: 1008
Liittynyt: Ti Huhti 09, 2013 8:19 pm

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Paa »

Eiköhän Nergin olisi jo aika siirtyä takavasemmalle. Oli asia mikä vaan, akka ei oikein ole tilanteen tasalla.
Niin kuin kasvot kuvastuvat vedessä, niin ihmisen sydän toisessa ihmisessä. (Snl.27:19)

Kaksillarattailla
Parranpäristäjä
Viestit: 64
Liittynyt: La Tammi 17, 2015 10:08 am

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Kaksillarattailla »

Onko tuolle olemassa mitään järjellistä motiivia? Eli mitä, jos sitä ei olisi korjattu? Tapahtuuko tuota myös muilla hallinnonaloilla? Mietin, että pystyykö noin jotenkin manipuloimaan poliittisesti jo päätettyjä rahaeriä. Jos tähän ei löydy järkevää selitystä, eikö pitäisi olla itsestään selvää "antaa tuon kolmikon mennä"?

Hurja
Vähänniinkuharrastaja
Viestit: 197
Liittynyt: To Tammi 28, 2016 8:44 am

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Hurja »

Mielenkiintoinen ajankohta "paljastukselle", ettei vaan olisi poliittista ohjausta ?

Avatar
On Anoi Kaa
Agentti Scully
Viestit: 8278
Liittynyt: To Kesä 23, 2011 8:04 pm
Paikkakunta: Syvä joki

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja On Anoi Kaa »

Miten voi joku ihminen olla noin vastenmielinen mitä tuo Nerg on, sanat, teot ja ulkonäkö ihan samaa sarjaa?
Burn
Loot
Murder

PS. U.S. legacy media did kill itself!

kaarmis
Sammakkoprofessori
Viestit: 467
Liittynyt: To Tammi 10, 2019 5:21 pm

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja kaarmis »

On Anoi Kaa kirjoitti:Miten voi joku ihminen olla noin vastenmielinen mitä tuo Nerg on, sanat, teot ja ulkonäkö ihan samaa sarjaa?
Mitä vastenmielistä on täytetyssä oravassa, häh.

Silli
Hercule Poirot
Viestit: 2189
Liittynyt: La Elo 25, 2018 12:28 pm

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Silli »

kaarmis kirjoitti:
On Anoi Kaa kirjoitti:Miten voi joku ihminen olla noin vastenmielinen mitä tuo Nerg on, sanat, teot ja ulkonäkö ihan samaa sarjaa?
Mitä vastenmielistä on täytetyssä oravassa, häh.
Mistäköhän tuo sukunimi juontaa juurensa? On heitä kyllä Suomessa vajaat kolme sataa. Tulee mieleen ruotsin sanat "ner" & "gång", jotka tuovat mieleen alas kulkemisen tai alas vajoamisen...
Kauden kalasuositus: Jalostajan Saaristosilli & Sipulisilli

erdogan
Aloitteleva besserwisser
Viestit: 53
Liittynyt: Ti Joulu 25, 2018 3:40 pm

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja erdogan »

Tuossahan oli mukana mamu kotoutukseen liittyviä rahoja, niitä rahoja on varmaankin piiloteltu paljon enemmän, kuin 200 miljoonaa.

Sverdlov
Matlock
Viestit: 847
Liittynyt: Pe Marras 11, 2016 9:28 am

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Sverdlov »

Päivi Nerg. Tämä vakaa, luotettava ja rehellinen uskovainen ja arvostettu nainen. Hän sanoi että kaikkien maahamme rynnistävien lähi-itäläisten nuorten miesten hekilöllisyys tiedetään ja tunnetaan. Joukossa oli suuri määrä rikollisia ja sotarikollisia. Jälkeenpäin voin vain todeta että Nerg siis tiesi heidän taustansa. Toinen vaihtoehto on että nainen valehteli, mutta voisiko se olla totta?

Jälleen tämä vakaa, luotettava jne. nainen jää kiinni valheesta. Miksi?
Anteeksi nimimerkkini, mutta en tiedä mihin päin sen pitäisi viitata?

Averell
Neuvoja-Jack
Viestit: 273
Liittynyt: Ti Marras 29, 2016 6:02 am

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Averell »

Onko yksittäin virkamies liian suuri demokratialle vai onko yksittäinen virkamies riittävän vahva kävelläkseen yli kansanedustajien? Oli kummin vain niin demokraattisenjärjestelmän uskottavuus vaatii julkisia toimenpiteitä. Hyvä ottaa huomioon virkamiehen lähimenneisyys ja sitä taustaa vasten hänen luotettavuutensa!

Avatar
acp
Ran-tan-plan
Viestit: 387
Liittynyt: Ma Syys 02, 2019 9:48 pm

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnalta

Viesti Kirjoittaja acp »


wretch
Lovejoy
Viestit: 1744
Liittynyt: La Elo 18, 2007 11:52 pm
Paikkakunta: Nekropolis

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja wretch »

On Anoi Kaa kirjoitti:
Pe Huhti 12, 2019 8:32 pm
Miten voi joku ihminen olla noin vastenmielinen mitä tuo Nerg on, sanat, teot ja ulkonäkö ihan samaa sarjaa?
Tässä on oma näkemykseni Päivistä.
Liitteet
päpä.jpg
päpä.jpg (28.76 KiB) Katsottu 2085 kertaa

Avatar
On Anoi Kaa
Agentti Scully
Viestit: 8278
Liittynyt: To Kesä 23, 2011 8:04 pm
Paikkakunta: Syvä joki

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnalta

Viesti Kirjoittaja On Anoi Kaa »

Suosittelen lukemaan tästä hyvin epätodennäköisestä "juhannuspommista" alkup.lähteestä, luettavampi ja näkyy kuvat sekä linkit. Suomessa virkahenkilön täytyy syyllistyä aktiivisesti ja pitkäaikaisesti törkeisiin rikoksiin, jotta virkahenkilö laitettaisiin hyllylle, potkut ovat äärimmäisen harvinaisia ja vaikeita perustella vaikka virkahenkilö touhuaisi ihan omiaan.
Poliisin esitutkintapäätös sisältää tikittävän juhannuspommin – Nerg-vyyhdistä saattaa paisua ministerivastuuasia

28.5.2020 klo 9:31
Lauri Nurmi

Jos perustuslakivaliokunta päättää määrätä aloitettavaksi esitutkinnan ministerivastuuasiassa, huomio kohdistuu ensin Anu Vehviläiseen ja hänen kauttaan myös silloiseen pääministeriin Juha Sipilään, kirjoittaa Lauri Nurmi.

Yksityishenkilö teki keväällä rikosilmoituksen siitä, syyllistyivätkö valtiovarainministeriön virkamiehet rikokseen jättäessään kertomatta eduskunnan perustuslakivaliokunnalle (PEV) ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalle olennaisia tietoja sote-uudistuksen maakunnille aiheuttamista kustannuksista.

Epäilty tekoaika oli 28.2.-1.3.2019. Iltalehti on julkaissut seikkaperäisen kuvauksen tapahtumista.

Eduskunnan virkamiehistö oli tarkistanut VM:stä saamansa vastineen ja havainnut, että sote-valmistelua johtanut Päivi Nerg ei ollut edellyttänyt muiden virkamiesten havaitsemien puutteiden korjaamista. Kyse ei ollut nappikaupasta, vaan 210 miljoonan euron vuotuisesta kustannuksesta, jonka puuttuminen olisi johtanut sote-lainsäädännön hyväksymiseen virheellisenä.

Keskustalainen pääministeri Juha Sipilä ja keskustalainen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen olivat ajaneet sote- ja maakuntauudistusta lähes neljän vuoden ajan kuin käärmettä pyssyyn. Heillä toisin sanoen oli vahva motiivi saada valtava lakikokonaisuus äänestykseen eduskunnan täysistuntoon.

Tulos tai ulos -puhetta harjoittaneelle Sipilälle maakuntauudistuksen toteuttaminen oli kunniakysymys. Vehviläinen oli ollut Sipilän vuosien 2014 ja 2015 suursuosion aikaisen niin sanotun unelmajoukkueen jäsen, Sipilän luotettu siis.

Nerg vastaavasti oli ollut keskustalaisten valinta poliittiseen virkaan sote-uudistuksen johtamista valmistelemaan sen jälkeen, kun Tuomas Pöysti oli siirtynyt tehtävästä oikeuskansleriksi. Sipilää ja Nergiä yhdistää myös vahva kristillinen vakaumus.

Kolmikon välisten yhteyksien kertominen on välttämätöntä, koska se auttaa ymmärtämään heidän välillään vallinnutta vahvaa keskinäisriippuvuutta.

Tätä analyysia kirjoitettaessa Nerg on tiettävästi edelleen keskustan ehdokas valtiovarainministeriön uudeksi kansliapäälliköksi.

Nimitys on jäissä, koska perustuslakivaliokunta on aloittanut selvityksen kevään 2019 tapahtumista. Keskustalaiset ovat yrittäneet luoda mielikuvaa, että selvitys ei koskisi suoraan Nergin ja muiden valtiovarainministeriön virkamiesten toimintaa.

Väite ei pidä paikkaansa. Se selviää lukemalla perustuslakivaliokunnan kokousasiakirjoja.

PEV yksilöi neljä ongelma-aluetta, jotka se on havainnut eduskunnan kattavan tiedonsaantioikeuden perustuslainmukaisessa toteutumisessa. Niitä se aikoo erikseen selvittää.

Ensimmäinen ongelma-alue ovat valmiuslaki ja poikkeusolot. ”Valiokunta on joutunut erikseen käyttämään perustuslain 47 §:n mukaisia tiedonsaantioikeuksia saadakseen sellaista selvitystä, joka valiokunnan mielestä olisi tullut toimittaa sen käyttöön oma-aloitteisesti”, PEV muun muassa ärähtää.

Toinen ongelmakohta ovat lainsäädäntöasiat yleensäkin.

Tiedonkulku ei ole ollut puutteellista vain poikkeusoloissa. ”Esimerkiksi käsitellessään sote-uudistusta edellisellä vaalikaudella valiokunta joutui useaan otteeseen pyytämään valtioneuvostolta perustuslain 47 §:n 2 momentin perusteella hallituksen esityksestä ilmenevää tarkempaa selvitystä”, PEV kertoo.

Kyse ei ole byrokraattisesti pikkuseikasta, vaan koko parlamentarismin tärkeimmästä asiasta.

Suomessa hallitus ei voi - halusipa se maakuntia tai jotain muuta kuinka kiihkeästi tahansa - antaa eduskunnalle huonosti valmisteltuja lakiesityksiä, joiden hyväksymisen vaikutuksia valiokunnissa istuvat kansanedustajat eivät pysty hahmottamaan siksi, että he eivät saa kaikkia lakiesityksiin liittyviä taustatietoja hallitukselta.

Se ei myöskään ole hallituksen itsensä arvioitavissa, mikä on olennaista kertoa valiokunnille. Eduskunnan valiokunnat ovat suomalaisessa järjestelmässä paikka, jossa lait hiotaan kuntoon.

PEVin maanantaisessa kokouksessa aloitetun selvityksen kolmanneksi kohdaksi on erikseen nimetty Nergin ja hänen alaistensa toiminnan selvittäminen. PEV kritisoi apulaisoikeuskanslerin ratkaisua, mihin sillä on oikeus, koska marssijärjestyksessä PEVin kanta menee apulaisoikeuskanslerin ratkaisun edelle.

”Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa on sivuutettu se perustuslaillinen näkökulma, jonka mukaan valtioneuvoston laillisuusvalvonta ei voi perustuslain mukaan määrittää sitä, millaista tietoa eduskunta pitää tarpeellisena. Oikeuskanslerinviraston valvontatoimivalta ei ulotu eduskuntaan. Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen on arvioinut julkisuudessa, että vaikuttaa siltä, että apulaisoikeuskansleri on pyrkinyt mahdollisimman paljon ymmärtämään valtiovarainministeriön selitysyrityksiä. Ojasen mukaan perustuslain näkökulmasta on selvää, ettei apulaisoikeuskanslerin eikä valtiovarainministeriön virkamiesten tehtävänä ole arvioida, mitkä tiedot ovat eduskunnalle merkityksellisiä ja oleellisia.”

Pitkähkö siteeraus on paikallaan, jotta on mahdollista ymmärtää, miten vakavasta asiasta on kyse.

Myös professori Veli-Pekka Viljanen ja apulaisprofessori Pauli Rautiainen ovat kritisoineet apulaisoikeuskanslerin ratkaisua.

Vaikka jotkut keskustalaiset ovat yrittäneet hämärtää vyyhdin merkitystä, valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) on ymmärtänyt vastuunsa.

”Keskusteltuani esittelijän kanssa olen päätynyt vetämään VM:n kansliapäällikön nimityksen pois VN:n listoilta. Haluan antaa perustuslakivaliokunnalle sen tarvitseman ajan tiedonsaantiasian käsittelyyn”, Kulmuni kirjoitti 30. huhtikuuta Twitterissä.

Ennakko-oletus on, että perustuslakiasiantuntijat ovat PEVin kuulemisessa kriittisiä valtiovarainministeriön virkamiesten menettelyä kohtaan. Jos näin käy, Nergin nimitys kansliapäälliköksi ei luultavasti tule enää kyseeseen.

”Virheen olennaisuutta lisäsi se, että perustuslakivaliokunta edellytti lausunnossaan nimenomaisesti asian selvittämistä vastaamaan tehtäväkohtaista rahoitusta. Mikäli hallituksen sote-esitykseen sisältyvät lait olisi viime vaalikaudella ehditty käsitellä ja hyväksyä annettujen tietojen varassa, sanottu menettely olisi johtanut siihen, että lainsäädäntö olisi eduskunnassa hyväksytty virheellisenä”, PEV painottaa.

Helsingin poliisin rikoskomisarion Teemu Jokisen tekemä esitutkintalain mukainen selvitys eli vastaus yksityishenkilön tekemään tutkintapyyntöön olisi oikeastaan sivujuonne, ellei se virittäisi juhannuspommia.

Sote-jupakasta saattaa tulla ministerivastuuasia.

Tutkinnanjohtajan päätös -otsikon alta löytyvät ensimmäisinä seuraavat lauseet: ”Helsingin poliisilaitoksella ei ole ministerivastuuasiassa toimivaltaa. Esitutkintaa ei aloiteta. Muilta osin tässä asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.”

Rikoskomisario Jokisen kahdeksansivuinen selvitys on yksityiskohtainen ja lakiviittauksiltaan selkeä.

Perustuslain 47 pykälässä korostetaan ministerin vastuuta tietojen antamisessa. ”Eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot. Asianomaisen ministerin tulee huolehtia siitä, että valiokunta tai muu eduskunnan toimielin saa viipymättä tarvitsemansa viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tiedot”, siinä säädetään.

Rikoskomisario Jokinen arvioi koko tapahtumaketjua seuraavasti: ”Näin eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteuttaminen on viime kädessä asianomaisen ministerin tehtävä, ja tältä osin tässä asiassa on kyse niin sanotusta ministerivastuuasiasta. Valtiovarainministeriössä oli alkuvuodesta 2019 kaksi ministeriä, valtiovarainministeri Petteri Orpo sekä tuolloin kunta- ja uudistusministeri -nimikkeellä toiminut Anu Vehviläinen. Tutkintapyynnössä ja tässä asiassa selvityksen keskiössä on maakuntien rahoituslakiin liittyvä lainvalmistelutyö --.”

Kuten edellä on todettu, maakuntauudistus oli keskustalaisen Vehviläisen heiniä. Kokoomuslainen Orpo pikemminkin yritti hiljaisesti kaataa sitä.

Ministerin virkatoimiin kohdistuvan esitutkinnan aloittamisesta päättää perustuslain 115 pykälän nojalla perustuslakivaliokunta.

Esitutkintaviranomaisella eli poliisilla ei ole itsenäistä toimivaltaa, mihin Jokinen viittaa selvityksessään.

Rikoskomisarion käyttämät sanamuodot ovat kiinnostavia: ”Edelleen käsitykseni mukaan viime kädessä oikeudellinen vastuu eduskunnan valiokunnan tai muun toimielimen tiedonsaantioikeuden toteuttamisesta on kuulunut jommankumman edellä mainitun asianomaisen ministerin vastuulle. Asiaa ei ole kuitenkaan tältä osin tarpeen arvioida tässä esitutkintapäätöksessä tämän laajemmin, sillä Helsingin poliisilaitoksella ei ole toimivaltaa arvioida tai tehdä kannanottoja valtioneuvoston jäsenen virkatoimien lainmukaisuudesta.”

Valistunut ja viranomaispäätöksiin sekä lainkäyttöön perehtynyt lukija voi tehdä johtopäätöksen, että rikoskomisarion alustavan arvion mukaan asiassa olisi hyvinkin saattanut olla tutkittavaa.

Poliisin kädet ovat kuitenkin olleet sidotut.

Jos perustuslakivaliokunta päättäisi määrätä aloitettavaksi esitutkinnan ministerivastuuasiassa, huomio kohdistuu ensin Vehviläiseen ja hänen kauttaan myös silloiseen pääministeriin Sipilään.

Silloin selviäisi, miten kovaa poliittista ohjausta ja painetta keskustajohtoinen hallitus antoi viime vaalikauden loppukuukausina sote-uudistusta valmistelleille virkamiehille.

Oikeudellinen vastuu asiasta kuuluu ministereille.

Sote-johtaja Nergin kohdalla kyse olisi silloin siitä, miksi hän virkamiehenä ei sanonut Vehviläiselle ja Sipilälle, että uudistusta on mahdotonta toteuttaa annetussa ajassa, vaan päinvastoin jatkoi sen puskemista eteenpäin.

Virkamiesten osalta rikoskomisario toteaakin, että kyse on ollut ”ministeriön virkamiesten virantehtävien asianmukaiseen ja tarkoituksenmukaiseen hoitoon kohdistetusta moitteesta, ei virkarikosasiasta”.

PEVin aloittama selvitys sisältää joka tapauksessa perustuslaillisen puolen eli virkamiesten toiminnan hyväksyttävyyden arvioinnin. Poliisin tekemän selvityksen jälkeen vähintään yhtä suuri mielenkiinto kohdistuu siihen, määrääkö PEV aloitettavaksi tutkinnan ministerivastuuasiassa.

Silloin poliisi pystyisi käyttämään lain sille suomia esitutkintavaltuuksia viime vaalikauden sote-uudistuksen loppuvaiheiden tutkimisessa. Nyt niiden yllä leijuu kysymysmerkki siitä, kuinka pitkälle ministerit olivat valmiita menemään runnoakseen poliittisen uudistuksen eduskunnasta läpi.

Kuinka halpa oli perustuslain kirjain, kun poliittinen tahto ajoi sen edelle?

Se on syytä muistaa, että tässä tilanteessa ei oltaisi, jos Sipilän hallitus olisi yrittänyt toteuttaa sote-uudistuksensa ilman poliittisia lehmänkauppoja ja eduskunnan asemaa kunnioittaen.

Aikaa hallituksella oli lähes neljä vuotta.

PEViä ei kannata moittia. Se suorittaa tehtäväänsä parlamentarismin ja oikeusvaltion puolustajana.

LAURI NURMI
[email protected]
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e ... e18a55d92d
Tämä lienee sellainen "muka-tutkimus". Suomessa näistä ei tule seurauksia, eikä virkamiehiä tietystikään hyllytetä tutkinnan ajaksi.
Burn
Loot
Murder

PS. U.S. legacy media did kill itself!

Vastaa Viestiin