Valeuutisointi eduskuntavaalien 2019 alla

Tänne keskustelut politiikasta siihen liittyvästä korruptiosta yms.

Valvojat: Raid, Moderaattorit

Avatar
On Anoi Kaa
James Bond
Viestit: 7125
Liittynyt: To Kesä 23, 2011 8:04 pm
Paikkakunta: Syvä joki

Valeuutisointi eduskuntavaalien 2019 alla

Viesti Kirjoittaja On Anoi Kaa » Ke Tammi 09, 2019 12:46 am

Viime päivinä on television asiaohjelmissa ja lehtitaloissa käynyt kuhina. Siellä on tehty kovasti töitä, jotta puolueet ja eduskuntavaaliehdokkaat saisivat luotettavat ja puolueettomat vaalit. Puskissa vaanii ilmeisesti kuitenkin piru ja tämänkertaisen pirun nimi on valeuutiset. Suomalaisten vaaleista saama informaato tulee pääosin näiden mediatalojen kautta ja siellä ollaan ryhdytty toimiin, että kaikki, viranomaisista poliitikkoihin ja kansaan, ovat hereillä tämän paholaisen takia, jonka takia tietyt teoreetikot uskovat D. Trumpista tulleen POTUS. Jos näin on, valevoimien on pakko olla merkittäviä ja vastaavaa ei Suomessa anneta tapahtua.

Olen törmännyt viime päivinä useisiin haastatteluihin, missä varoitetaan valeuutisista ja kerrotaan niiden lisääntyneen, huolissaan on ollut ainakin oikeusministeri Häkkänen(kok) ja Aalto-opiston professori ja monialainen huippuasiantuntija Lignell.

En viitsinyt paskoa varsinaista vaaliketjua tällä, joten perustin ketjun, johon valeuutiset voisi poimia ja pyrkiä yhdessä selvittämään motiivit yksittäisille uutisille sekä myös ihmiset uutisten ja "valeuutistalojen" takana sekä toki pohtia mikä motiivi heillä on toimia valeuutistuutteina. Onko siis tarkoituksena saada tietty yksilö/taho läpi, hämmentää ja haitata vai onko motiivi osittain taloudellinen?

Olen katsellut sillä silmällä ja kuunnellut korvat höröllään varoitteluja, mutta en ole törmännyt vielä valeuutisointiin vaaleja koskien siten kuin nämä huippumiehet ne ymmärtävät. Onkohan heidän mielestään se valeuutisointia, kun medialla on tapana nostattaa joitakin tahoja kirjoittamalla positiiviseen sävyyn ja polkea toisia kirjoittamalla negatiiviseen sävyyn ja jättää hyviä saavutuksia kertomatta?

Suomenmaa -lehdestä, samanlaista sanomaa monessa mediassa:
Huoli valeuutisista ja valemedian vaikutuksesta on kasvanut
Sa­no­ma­leh­tien lii­ton ky­se­lys­sä 90 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ni­me­ää sa­no­ma­leh­den yleis­si­vis­tyk­sen kan­nal­ta tär­keim­mäk­si me­di­ak­si


Suomenmaa 4.1.2019 10:15
Muokattu 4.1.2019 11:07


Suo­ma­lais­ten huo­li va­leu­u­tis­ten ja va­le­me­di­an vai­kut­ta­mi­ses­ta mie­li­pi­tei­siin on voi­mis­tu­nut. Tämä il­me­nee Sa­no­ma­leh­tien Lii­ton ti­laa­mas­ta tut­ki­muk­ses­ta. IRO Re­se­arch Oy:n te­ke­mä tut­ki­mus ajoit­tuu loka-mar­ras­kuul­le ja sii­nä seu­ra­taan uu­tis­me­di­an muu­tos­ta.

SUO­MA­LAI­SIS­TA 77 pro­sent­tia us­koo va­leu­u­tis­ten ja va­le­me­di­an vai­kut­ta­van vah­vas­ti mie­li­pi­tei­siin. Osuus on nel­jä pro­sent­tiyk­sik­köä kor­ke­am­pi kuin vuot­ta ai­em­min.

Val­ta­o­sa suo­ma­lai­sis­ta us­koo myös, et­tä ta­sa­puo­li­sel­la ja kat­ta­val­la tie­don saa­ta­vuu­del­la voi­daan mer­kit­tä­väs­ti es­tää eri­ar­vois­tu­mis­ta. Näin ajat­te­lee 74 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta.

Sa­maan ai­kaa huo­li yh­teis­kun­nan eri­ar­vois­tu­mi­ses­ta on vah­vis­tu­nut. Vas­taa­jis­ta 75 pro­sent­tia us­koo yh­teis­kun­nan eri­ar­vois­tu­van yhä no­pe­am­min ja yh­teis­kun­nal­lis­ten vas­tak­kai­na­set­te­lu­jen yleis­ty­vän (76%).

VAL­TA­O­SA vas­taa­jis­ta (90%) ko­kee sa­no­ma­leh­det sekä pai­ne­tun et­tä di­gi­taa­li­sen yleis­si­vis­tyk­sen kan­nal­ta tär­keim­mäk­si me­di­ak­si.

Seu­raa­vak­si nou­see tv-ka­na­vat verk­ko­pal­ve­lui­neen (78%) ja kol­man­te­na ovat ra­di­o­ka­na­vat verk­ko­pal­ve­lui­neen (62%).

Sa­no­ma­leh­ti on sel­keä yk­kö­nen kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä. So­si­aa­lis­ta me­di­aa pi­tää yleis­si­vis­tyk­sen kan­nal­ta tär­ke­ä­nä 15 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta.

TUT­KI­MUK­SES­SA on vuo­sit­tain seu­rat­tu myös kan­sa­lais­ten luot­ta­mus­ta suo­ma­lai­siin toi­mit­ta­jiin.

Luot­ta­mus on vuo­des­sa nous­sut kuu­si pro­sent­tiyk­sik­köä. Suo­ma­lai­sis­ta 66 % ker­too luot­ta­van­sa suo­ma­lais­toi­mit­ta­jiin.

Luot­ta­mus on ol­lut nou­sus­sa, sil­lä esi­mer­kik­si vuon­na 2014 vain joka toi­nen vas­taa­ja il­moit­ti luot­ta­van­sa suo­ma­lais­toi­mit­ta­jaan.

IRO Re­se­arch Oy:n to­teut­ta­ma Yh­tei­söl­lis­ty­vä me­dia -tut­ki­mus to­teu­tet­tiin in­ter­ne­tis­sä val­ta­kun­nal­li­ses­sa ku­lut­ta­ja­pa­nee­lis­sa.

Otos pai­no­tet­tiin iän, su­ku­puo­len ja asuin­pai­kan mu­kaan vas­taa­maan 15–74-vuo­ti­ai­ta suo­ma­lai­sia val­ta­kun­nal­li­ses­ti.

Tut­ki­mus­haas­tat­te­lu­ja teh­tiin 1000. Vir­he­mar­gi­naa­li on 3,1 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.
Suomenmaa
Korona on ohjannut itseäni aiempaa vahvemmin luomuruokaan ja kotimaisuuteen. Seurauksena suolistoni on aivan rautaisessa kunnossa, vaikka bakteerikanta oli hyvä jo aiemminkin.

John Kimble
Komisaario Köster
Viestit: 1844
Liittynyt: La Helmi 03, 2018 5:19 pm

Re: Valeuutisointi eduskuntavaalien 2019 alla

Viesti Kirjoittaja John Kimble » Ke Tammi 09, 2019 4:49 am

Tut­ki­mus­haas­tat­te­lu­ja teh­tiin 1000. Vir­he­mar­gi­naa­li on 3,1 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.
Suomenmaa
Eli toisin sanoen on haastateltu noin 0,018 % suomalaisista. Tämähän tietenkin Vastuullisen Median ja heidän "tutkimuslaitostensa" mielestä edustaa kaikkia Suomen yli 5,5 miljoonaa kansalaista...

Pahimpia valeuutisia ja kansan mielipiteen muokkausyrityksiä ovat juuri nämä gallupit ja kyselyt.
"Journalistiliitto vaatii, että ihmisiä kohdellaan lain edessä tasapuolisesti."

Tracker
Philip Marlowe
Viestit: 1130
Liittynyt: Ke Helmi 04, 2015 9:13 am

Re: Valeuutisointi eduskuntavaalien 2019 alla

Viesti Kirjoittaja Tracker » Su Maalis 31, 2019 5:37 pm

Blogi: Mikko Paunio, la 30.03.2019 09:10
Vaalien suurin skandaali
YLE raportoi yli viikko sitten Hollannin - meidän tarkeimmän EU-viiteryhmämaan - vaalitulosta seuraavasti pienellä verkkouutisellaan https://yle.fi/uutiset/3-10699851:

"Foorumi demokratialle -puoluetta johtaa 36-vuotias Thierry Baudet, joka seuraa poliittisissa teemoissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin jalanjäljissä. Hän vastustaa maahanmuuttoa ja korostaa Hollanti ensin -teemaa kulttuuri- ja talousasioissa. Lisäksi hän vastustaa euroa ja haluaa Hollannin eroon Euroopan unionista."

Samaan aikaan YLE:n TV:n pääuutiset teki kaksi erillistä reportaasia Thaimaan vaaleista.

Tammikuun lopussa Maria Pettersson dynamiittityhmässä - tosin osin rehellisessä - Journalisti-lehden pääkirjoituksessaan julisti:

"Me päätämme, mistä vaaleissa puhutaan." https://www.journalisti.fi/artikkelit/2 ... -puhutaan/

Hollannin vaalituloksen pimittäminen suomalaisilta on ehkä suurin koskaan tapahtunut journalistinen skandaali, koska Suomi varmistautuu ehkä vuosikymmeniin tärkeimpiin eduskuntavaaleihin.

V niin kuin Kettumedia päätti olla kertomatta Hollannin historiassa koskaan kokemattoman poliittisen mullistuksen suomalaisille, koska se olisi pilannut Kettumedian ilmastonmuutosvaalit. Kettumedia oli päättänyt, että nyt keskustellaan päättömiä ilmastonmuutoksesta ja jätetään tärkeät asia keskustelematta, koska keskustelu vaikeista ja tärkeistä asioista voisi liikaa suosia Halla-ahon persuja.

Hollannissa syntyi kuin tyhjästä ilmastovaalit, tosin toisin kuin Kettumedia Hollannissakin olisi halunnut.

Kansalaiset antoivat jyrkän vastalauseen hallituksen päätökselle poistaa kaasu kodeista valheellisella energialailla, joka oli säädetty, jotta Hollanti voisi "kunnianhimoisesti" harrastaa ilmastopolitiikkaa. Forum voor Demokratie haastoi myös avoimesti YK:n ilmastopaneelin IPCC:n alarmistiset ennustukset.

Ja niin kahdessa vuodessa marginaalista Thierry Baudetin johtamasta Forum voor Demokratie 'stä tuli Hollannin suurin puolue!

Hollannin Kettumediassa oli sama meno päällä ennen vaaleja kuin nyt Suomessa, mikä näkyi eristyisesti heidän TV:n A-studion "De Wereld Draait Door'n" sanomassa. Päivää ennen vaaleja Thierry Baudetin puolue sai niin sakeasti kuraa toimittajilta, että eräs viisaampi kollega Özkan "Eus" Akyol totesi, että "tällainen toimittajien tökerö dissaus johtaa siihen, että kansalaiset uskovat, että Forum voor Demokratie'llä ei ole vastassa vain puoluekartellia (itse käytin hiljan termiä EU:n yksipuoluejärjestelmä http://mikkopaunio.puheenvuoro.uusisuom ... ay-unionin) vaan myös mediakartelli."

Muut syyt puolueen menestykselle olivat identtiset niiden huolien kanssa, joita olen tässä blogissani esiin tuonut:

Marrakeshissä solmittu YK:n Global Compact of Migration eli GCM eli maahanmuuttoa reguloiva sopimus, jota EU:n komissio sorvaa laillisesti sitovaksi, vaikka sen oikeuskanslerimme tulkitsi olevan ei-sitovan. Se on äärimmäisen epäsuosittu Hollannissa, missä nyt vaaditaan samanlaista linjaa maahanmuuttoon kuin minkä Itävalta on valinnut.

Thierry Baudetin voiton takana olivat tavalliset työtätekevät miehet, jotka olivat kyllästyneet Kettumediaan, eivätkä enää juuri sen informaatiota kuluta, vaan hakevat kaiken tiedon netistä.

Olen kertonut pari vuotta sitten, kuinka ennen niin mahtava Hollannin Työn puolue (=demarit) PvdA tuhoutui neljässä vuodessa, kun islamistit infiltroivat sen parlamenttiryhmän https://www.oikeamedia.com/o1-15414.

Nyt PvdA jatkoi pienenemistään lillpputtisarjaan. Samoin kävi ilmeisesti Hollannin vassareiden. Ainoastaan vihreät hyötyivät tilanteesta. Se onkin ainoa vahva segmentti Hollannin vasemmistoa enää.

Kettumedia jatkaa meillä jyrmyin askelin kohti historian unholaan. Ihmettelen suuresti, miksi esimerkiksi HS:n omistajat sallivat tämän kehityksen? Nyt, kun omistavat tämänkin lehden, voisivat luoda tästä lehdestä aidon vastapainon mediakartellille.

Korrehtuuri: Usari myytiin Alma Medialle ei Sanomille. Suositus sama Alma Medialle.

Ainoastaan julkisen sanan moniäänisyys takaa aidon demokratian. Ei mulla muuta.

https://www.dutchnews.nl/features/2019/ ... explained/

Mikko Paunio 30.03. 09:10

https://beta.oikeamedia.com/o1-103800

Tracker
Philip Marlowe
Viestit: 1130
Liittynyt: Ke Helmi 04, 2015 9:13 am

Re: Valeuutisointi eduskuntavaalien 2019 alla

Viesti Kirjoittaja Tracker » Su Maalis 31, 2019 9:10 pm

Jussi Halla-ahon vaalitentti katosi Yle Areenasta –"Alkaa olla vaikea uskoa omia silmiään":

Perussuomalaisten kannattajien veri kuohahti, kun he huomasivat puheenjohtajansa Jussi Halla-ahon vaalitentin kadonneen Yle Areenasta. Muiden puheenjohtajien tentit ovat yhä katsottavissa

– Alkaa olla vaikea uskoa omia silmiään, Halla-aho twiittasi tilanteen paljastuttua.


Jussi Halla-aho
@Halla_aho
Alkaa olla vaikea uskoa omia silmiään. Yle on poistanut Areenasta minun vaalitenttini. Katseluaika on kuulemma loppunut. Muiden puheenjohtajien tentit ovat tallella.https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/eduskuntavaalit-2019

1 019
18.28 - 31. maalisk. 2019
Twitter Ads -tiedot ja yksityisyys

Eduskuntavaalit 2019
Ennakkoäänestys 3.–9.4. Vaalipäivä 14.4.

areena.yle.fi
438 ihmistä puhuu tästä
Yle Uutisten sisältöpäällikkö Ville Seuri vastasi Halla-aholle, että kyseessä on Yle Areenan taustajärjestelmän päivityksessä tapahtunut virhe. Areenan teknisistä toiminnoista vastaava Kari Haakana kertoo, että päivitys on valitettavasti lopettanut osan perjantaina ja sen jälkeen julkaistuista ohjelmista.


Kari Voimalevittäjä Haakana

@Karde
[email protected] n taustajärjestelmässä tehty päivitys on valitettavasti lopettanut osan perjantaina ja sen jälkeen julkaistuista ohjelmista. Asiaa korjataan, korjaus saadaan todennäköisesti valmiiksi huomisen aikana. Pahoittelut häiriöstä. #yle

14
18.39 - 31. maalisk. 2019
Twitter Ads -tiedot ja yksityisyys
43 ihmistä puhuu tästä
– Asiaa korjataan, korjaus saadaan todennäköisesti valmiiksi huomisen aikana. Pahoittelut häiriöstä, Haakana kommentoi.

Yle Areenan taustajärjestelmän päivitys aiheutti sunnuntaina ongelmia sisältöjen toimivuudessa. Häiriö koskee useita Yle Areenan sisältöjä. Pahoittelemme.

Haakana viesti myöhemmin, että Halla-ahon tentti yritetään saada julkaisuun vielä tänään.

MTV uutisetYle tekee vaalityötä Halla-Ahon puolesta kun "poistaa" ja "palauttaa" hänen vaalitenttiään kuin paniikissa :mrgreen:

Radiopuhelin
Wallander
Viestit: 1033
Liittynyt: Pe Tammi 13, 2012 12:06 am

Re: Valeuutisointi eduskuntavaalien 2019 alla

Viesti Kirjoittaja Radiopuhelin » Su Maalis 31, 2019 11:54 pm

Ylen moka oli kyllä oikea onnenpotku perussuomalaisille. Toki Halla-ahon pitää ihmetellä mediassa miten tällaisia yhteensattumia voi sattua, mutta kyllä siellä on saatettu ostaa vähän parempaa pihviä iltapalaksi, kun tuli näin paljon mainosta aivan ilmaiseksi. Halla-ahokin tietysti tajuaa että ei tuota tarkoituksella ole tehty, koska se sataa vain persujen laariin.

Perussuomalaisiin kannattajiin tuollaiset ihmettelyt ja sattumusten huokailut uppoavat kuin kuuma veitsi voihin, kun ovat keskimääräistä enemmän foliopipohommiin kallellaan ja uskovat heitä syrjittävän tilanteessa kuin tilanteessa. Ehkäpä tämä oli jonkun Yleläisen persun toteuttama vaikuttamisoperaatio :lol:

Avatar
On Anoi Kaa
James Bond
Viestit: 7125
Liittynyt: To Kesä 23, 2011 8:04 pm
Paikkakunta: Syvä joki

Re: Valeuutisointi eduskuntavaalien 2019 alla

Viesti Kirjoittaja On Anoi Kaa » Ke Touko 22, 2019 8:41 pm

Ylen tekninen vika ja asioista kertomatta jättäminen oli sitten näiden vaalien valeuutisten kova ydin? On se vaan niin saatanan unelmaa tämä meno!

No onneksi on Eurovaalit, vielä ehtii venäläiset ja Trumppi suoltaa valeuutista, vaikka ennakkoäänet ovat jo annettu, GO VALE GO!
Korona on ohjannut itseäni aiempaa vahvemmin luomuruokaan ja kotimaisuuteen. Seurauksena suolistoni on aivan rautaisessa kunnossa, vaikka bakteerikanta oli hyvä jo aiemminkin.

Silli
Hercule Poirot
Viestit: 2190
Liittynyt: La Elo 25, 2018 12:28 pm

Re: Valeuutisointi eduskuntavaalien 2019 alla

Viesti Kirjoittaja Silli » Su Kesä 02, 2019 1:42 pm

Laitan tähän ketjuun, koska liittyy otsikkoon ainakin jollain tavalla, enkä jaksa avata uutta ketjua:

Osaako joku neuvoa seuraavassa asiassa? (Kiinnostaa ihan vain uteliaisuuden vuoksi.)
Minkälainen rikos voisi olla kyseessä, jos maksullisen median (sis. YLE) toimittajan voidaan todeta vaikuttaneen Suomen vaaleihin ja siitä olisi olemassa todisteita? Kyseessä ovat nyt ihan nämä tämän vuoden vaalit, useampi media ja useampi toimittaja. Nämä toimittajat ovat koulutuksen saaneita ja pidempään media-alalla työskennelleitä henkilöitä. Mistään MV-lehdestä tai blogin pitäjistä ei siis ole kyse. Osaako joku sanoa, mikä rikosnimike tulisi kyseeseen? Millainen tuomio voisi napsahtaa tekijöille, jos oikeus toteaisi heidät syylliseksi? Entä millainen vaikutus em. tuomiolla ja prosessilla olisi heidän media-alan uraansa?
Kauden kalasuositus: Jalostajan Saaristosilli & Sipulisilli

Silli
Hercule Poirot
Viestit: 2190
Liittynyt: La Elo 25, 2018 12:28 pm

Re: Valeuutisointi eduskuntavaalien 2019 alla

Viesti Kirjoittaja Silli » Ke Kesä 12, 2019 3:26 pm

Kukaan ei ole kommentoinut yllä olevaa kysymystäni? Anyone? Osaisiko / viitsisikö esimerkiksi Gagarin neuvoa vai painaako lomat päälle?
Kauden kalasuositus: Jalostajan Saaristosilli & Sipulisilli

dazu
Columbo
Viestit: 2312
Liittynyt: Pe Elo 19, 2011 4:28 pm
Paikkakunta: Tampereen puukotushoodit

Re: Valeuutisointi eduskuntavaalien 2019 alla

Viesti Kirjoittaja dazu » La Kesä 15, 2019 2:00 am

Tästä valeuutisoinnista puhuttaessa pitäisi aina ensimmäisenä tuoda esiin Suomen äärioikeistolaisen median, kuten Aamulehden, Iltalehden, Satakunnan Kansan ja Mtv3: satuhärpäkkeet ja vasemmiston valheellinen mollaaminen. Suomessa oikeistolainen media on ihan omalla tasollaan propagandassa ja siinä, kuinka se on brändännyt satujuttunsa ainoaksi oikeaksi totuudeksi.
Hauskinta tässä yhtälössä on tämä persujen ja muiden maahanmuuttokriittisten ryhmien oman median linja, jossa väitetään Yhdysvalloista alt right -liikkeeltä saatujen käskyjen mukaisesti, että kaikki Suomen valtamedia on äärivasemmistolaista.
Suomen on ottanut otteeseensa Yhdysvalloista johdettu alt-right oikeisto ja Yhdysvalloista johdettu viher-vasemmisto, jotka toteuttavat Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaa Suomessa ja ovat näin tehneet Suomesta USA:n jatkeen ja vieneet Suomelta itsenäisyyden.

Vastaa Viestiin